Vilande. Byggstarten för de första bostäderna blir tidigast tre år efter det att Försvarsmakten lämnat besked om tågspåren. Foto: Karin Nilsson

750 bostäder vid Skanstull läggs på is

Planerna för den nya stadsdelen vid Södra Skanstull är uppskjutna på obestämd tid. Anledningen: Försvaret behöver det nedlagda järnvägsspåret.

  • Publicerad 12:27, 5 jan 2018

Vid broarna vid Södra Skanstull planerar Stockholms stad en helt ny stadsdel med cirka 750 nya bostäder och lokaler för butiker, hotell och kultur. Genom nya bostäder kring broarna ska Södermalm bli mer sammankopplat med närområdet, exempelvis Gullmarsplan och Hammarbyhamnen.

Nu har staden dock valt att pausa hela projektet, eftersom Försvarsmakten skrivit i ett remissyttrande att de nedlagda tågspåren måste finnas kvar och vara tillgängliga för spårtrafik. Hur länge är oklart, men åtminstone tills den samlade civil-militära totalförsvarsplaneringen är klar för Stockholmsområdet.

– Försvaret har sett under samrådet att de vill behålla spåret men inte lämnat något slutbesked eller sagt när de kommer lämna det. Vi kan inte gå vidare med projektet innan vi vet hur de ställer sig, säger Christina Winberg, projektledare på exploateringskontoret.

När ett slutligt besked kommer är oklart i nuläget och beror på "när totalförsvarsplaneringen är färdigställd för Stockholmsområdet och om man kommer fram till att frågan i det läget behöver utredas ytterligare", skriver Försvarsmakten i ett mejl.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Även Stefan Hansson (S), ordförande i exploateringsnämnden, betonar spårutredningens betydelse för projektet.

– Det är rimligt att alla berörda får komma till tals, sedan får vi bedöma och ta ställning. Att projektet är satt på paus betyder inte att vi lagt ner det men vi måste få tid att utreda spårets framtid, säger han och fortsätter:

– Spårdragningen går ju rakt igenom det område där projektet är planerat.

I februari ska stadsbyggnadskontoret berätta i stadsbyggnadsnämnden hur de cirka 2 000 inkomna yttrandena ska hanteras.

Tidsplanen för när det färdiga programmet för projektet ska godkännas i stadsbyggnadsnämnden har flyttats fram på obestämd tid.

Vilande. Byggstarten för de första bostäderna blir tidigast tre år efter det att Försvarsmakten lämnat besked om tågspåren. Foto: White Arkitekter

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.