Upphävs. Länsstyrelsen i Stockholms län upphäver byggplanerna i Marihäll, det på grund av att man påträffat cancerframkallande ämnen i marken. Foto: Stadsbyggnadskontoret

770 bostäder i Mariehäll stoppas

Cancerframkallande ämnen och buller i området. Nu upphäver Länsstyrelsen i Stockholms län byggplanerna för 770 lägenheter i Mariehäll.

  • Publicerad 10:10, 6 dec 2018

I somras klubbade kommunfullmäktige planen för att delar av industriområdet vid Bromma flygplats skulle omvandlas till det nya bostadsområdet Archimedes, med 770 bostäder. Men bara en månad senare beslutade länsstyrelsen för att överpröva planen då markföroreningar i form av klorerade kolväten och bullerstörningar påträffats.

Se bilderna: Så blir nya bostadsområdet i Mariehäll

Nu har länsstyrelsen i Stockholm upphävt detaljplanen. Anledningen till beslutet är att osäkerheten kring riskerna är för stora.

”Flera klorerade kolväten är cancerframkallande och har egenskaper som gör att de i gasform kan tränga in i byggnader”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Husen krymper rejält i jätteprojektet i Mariehäll

Dessutom misstänker man också att graden av föroreningar i marken är betydligt större än vad som framgår i stadens planhandlingar. Även bullret från Bromma flygplats ansågs vara en risk man inte hanterat tillräckligt i detaljplanen.

– Att hälso- och säkerhetsfrågor utreds och säkerställs innan detaljplaner antas är nödvändigt och en förutsättning för framtida hälsosamma bostäder och boendemiljöer. Det är sällan Länsstyrelsen upphäver detaljplaner, nu tog vi det beslutet på grund av bristfälliga utredningar och regleringar i planen, skriver Annsofi Edberg, planhandläggare på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.