Planförslaget österut. Foto: Illustration: BSK Arkitekter

80 nya hyresrätter intill Nackareservatet

Tre nya hus med hyresrätter och en ny permanent förskola istället för den nuvarande tillfälliga lösningen. Nu går staden vidare med planerna med förtätningen av en del av Björkhagen.

  • Publicerad 11:21, 3 jul 2019

Det är vid Björkhangens skola vid Karlskronavägen och på gränsen mot Nackareservatat som det är tänkt att byggas. Från början var det planer på punkthus och även stadsradhus men den planen har övergetts under processens gång.

Här kan Björkhagen få 70 nya hyresrätter

Nu planeras det för 81 hyresrätter fördelat på ett lamellhus i fyra våningar (30 bostäder) med garage under, två hus på fem respektive åtta våningar (50 bostäder) och en ny permanent förskola med fyra avdelningar som ska ersätta den nuvarande förskolan som bara har tillfälligt bygglov.

Olov Lindgren AB ska bygga bostäderna och stadens skolfastighetsbolag, SISAB, står för förskolan.

"Förslaget har utformats för att anpassas till samt komplettera den befintliga stadsstrukturen med en förtätning som tydliggör och förstärker gaturummen. Byggnaderna gestaltas utifrån idén om att integrera den nya bebyggelsen i den befintliga 1940-50-talsmiljön genom en modern tolkning av områdets tidstypiska element gällande bl.a. fasadmaterial, huvudsakligen i tegel." skriver staden bland annat i sitt utlåtande.

Nu skickas planerna på en sista tyckar-omgång hos berörda instanser, så kallad granskning, som pågår till 28 augusti.

Så här ska det byggas. Foto: Tyréns

Lamellhuset sett från Karlskronavägen Foto: BSK Arkitekter

Här är stadens plan för att förtäta i Aspudden

Nyheter Flera nybyggen ska ge totalt 500 bostäder Nästan 500 nya bostäder kan byggas i Aspudden de närmsta åren. Här är fyra olika byggplaner som är aktuella 2020.torsdag 12/12 19:50

Badbussarna dras in nästa sommar

Nyheter M: "Inte värt pengarna" Varje sommar i 12 års tid har barn i utsatta områden fått åka ut i skärgården för att bada och vara med på aktiviteter. Nu dras badbussarna in.torsdag 12/12 19:30