Planförslaget österut. Foto: Illustration: BSK Arkitekter

80 nya hyresrätter intill Nackareservatet

Tre nya hus med hyresrätter och en ny permanent förskola istället för den nuvarande tillfälliga lösningen. Nu går staden vidare med planerna med förtätningen av en del av Björkhagen.

  • Publicerad 11:21, 3 jul 2019

Det är vid Björkhangens skola vid Karlskronavägen och på gränsen mot Nackareservatat som det är tänkt att byggas. Från början var det planer på punkthus och även stadsradhus men den planen har övergetts under processens gång.

Här kan Björkhagen få 70 nya hyresrätter

Nu planeras det för 81 hyresrätter fördelat på ett lamellhus i fyra våningar (30 bostäder) med garage under, två hus på fem respektive åtta våningar (50 bostäder) och en ny permanent förskola med fyra avdelningar som ska ersätta den nuvarande förskolan som bara har tillfälligt bygglov.

Olov Lindgren AB ska bygga bostäderna och stadens skolfastighetsbolag, SISAB, står för förskolan.

"Förslaget har utformats för att anpassas till samt komplettera den befintliga stadsstrukturen med en förtätning som tydliggör och förstärker gaturummen. Byggnaderna gestaltas utifrån idén om att integrera den nya bebyggelsen i den befintliga 1940-50-talsmiljön genom en modern tolkning av områdets tidstypiska element gällande bl.a. fasadmaterial, huvudsakligen i tegel." skriver staden bland annat i sitt utlåtande.

Nu skickas planerna på en sista tyckar-omgång hos berörda instanser, så kallad granskning, som pågår till 28 augusti.

Så här ska det byggas. Foto: Tyréns

Lamellhuset sett från Karlskronavägen Foto: BSK Arkitekter

Polisen punktmarkerar fortkörare till skolstarten

Nyheter Utökade hastighetskontroller: "Alltför många som kör för fort" I samband med skolstarten i Stockholm i veckan utökar polisen sina hastighetskontroller. Fokuset kommer att ligga främst på 30-sträckor och områdena kring stadens skolor. ”Var vaksamma på...måndag 19/8 17:13

Hållplatser för buss 172 och 173 dras in

Nyheter Trots protester – Börjar gälla idag Det har möts av protester som visade sig vara förgäves. Från och med idag gäller den nya sträckningen för busslinje 172 och 173.måndag 19/8 16:58