Utvecklingsnav. Det nya bostadsområdet anses ha potential att bli ett nav för den pågående utvecklingen av norra Botkyrka "med en blandning av naturmiljöer och modern, hållbar arkitektur av hög standard", enligt detaljplanen. Foto: CF Möller

850 nya bostäder till Slagsta strand

Mellan 600 till 850 bostäder i radhus och fem till tretton våningar höga hus, en förskola, stadsdelspark och ett nytt kolonilottsområde. Det är planen när Slagsta strands första etapp går ut på samråd. Det nya området beskrivs som norra Botkyrkas Hammarby sjöstad.

  • Publicerad 12:38, 7 maj 2018

Området vid Slagsta marina ska förvandlas till ett sjö- och naturnära bostadsområde inspirerad av Hammarby sjöstad som BotkyrkaDirekt tidigare berättat. Nu går kommunens detaljplan för den första av två etapper ut på samråd. Den innehåller mellan 600 och 850 bostäder, verksamhetslokaler i bottenplan, en förskola och ett vårdboende.

Vid bergssluttningen i den södra delen av området planeras nio till tretton våningar höga punkthus med utsikt över Mälaren. Norr om punkthusen, närmare stranden, byggs slutna bostadskvarter i fem till åtta våningar och två längor med trevåningsradhus. Enligt planen upplåts de både som hyres- och bostadsrätter.

Kolonilotter och stadspark

Det nya området får också ett torg och en central stadsdelspark och på en del av området upplåts mark för kolonilotter.

I samband med att bostadsområdet byggs breddas Tegelängsvägen för att ge plats åt trottoarer och cykelbana och flera gångstråk dras ner till Mälarpromenaden.

Såhär beskrivs visionen för Slagsta strand i kommunens planbeskrivning:

"Förädlingen av Slagsta har potential att bli navet i den pågående utvecklingen av stadsdelarna i norra Botkyrka med en blandning av naturmiljöer och modern, hållbar arkitektur av hög standard. I programmet har stor omsorg lagts på utformningen av offentliga platser, mötesplatser och stråk. Dessa utgör en mycket viktig del i att lyfta Slagstaområdet och integrera det med de övriga stadsdelarna."

HELA LISTAN: Här byggs det i Botkyrka i år

På tisdag nästa vecka hålls ett öppet samrådsmöte om det nya bostadsområdet i Hallunda Folkets hus.

Granska och tyck till om förslaget

Tisdagen den 15 maj klockan 18:00 – 19:30 hålls ett öppet samrådsmöte om förslaget till detaljplan på Hallunda Folkets hus.

Samrådstiden pågår från 2 maj–24 maj. Under den tiden finns planhandlingar på  www.botkyrka.se och på plan 2 i kommunhuset i Tumba. Det kan även beställas på plan@botkyrka.se.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.