Lamellhusen byggs i fyra våningar men en underliggande parkering. Foto: Bergkrantz arkitekter

95 nya hyresrätter planeras i Blackeberg

Blackeberg kan få ett tillskott på 95 hyresrätter. De nya husen ska smälta in med befintlig bebyggelse och skapa större trygghet i ett område som idag upplevs som otryggt.

  • Publicerad 12:02, 29 aug 2016

Svenska bostäder vill bygga cirka 95 nya hyresrätter längs med Björnsonsgatan i Blackeberg. Bostäderna ska fördelas på två niovåningshus och ett lamellhus på fyra
våningar som alla ska smälta in med den redan befintliga bebyggelsen. Alla husen ska få ett underliggande parkeringsdäck.

”Projektet bidrar även till ett tryggare gångstråk, då delar av det parkområde som nu bebyggs idag upplevs otryggt”, skriver tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret.

Mellan augusti och september är planen ute på samråd. Till och med den 13 september finns förslaget att titta på på Brommas medborgarkontor som ligger i Blackebergs bibliotek. Där finns information och visionsskisser för projektet och möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.