Visionsbild. Skogsbyns framtida ”parktorg” i Stora Sköndal. Foto: Kjellander Sjöberg, Landskapslaget och Stadsbyggnadskontoret

950 nya bostäder på tur i Stora Sköndal

Stadens jättesatsning i Stora Sköndal går in i ett nytt skede. Nu vill stadsbyggnadskontoret påbörja planarbetet för cirka 950 bostäder i området.

  • Publicerad 14:32, 12 nov 2019

Det ska bli totalt 4 500 bostäder i Stora Sköndal, i praktiken en helt ny stadsdel. Alltihop ska stå klart 2035 och byggarbetet sker etappvis.

AVSLÖJAR: 4 500 bostäder ska byggas i Stora Sköndal

Den stundande etappen, nummer två, omfattar 950 bostäder och innehåller även en skola, flera förskolor, en parklek samt ett möteshus med lokaler för barn och unga. Av bostäderna är hälften tänkta att bli hyresrätter och hälften bostadsrätter.

Till detta kommer planerna på en huvudgata som enligt kontoret ska "utformas för att främja hållbara trafikslag". Längs denna gata ska de nya byggnaderna placeras och grupperas "i tydliga kvarter".

Det aktuella området är 15 hektar stort och avgränsas av Nils Lövgrens väg i söder och befintliga småhus i norr. Planförslaget innebär att hälften av Skogsbyns villor rivs till förmån för ny bebyggelse. Med kulturvärden i åtanke föreslår kontoret däremot att byggnader och landskap i Lövholmen bevaras.

Monicas mål: Sinka stora bygget i Sköndal

Stiftelsen Stora Sköndal äger marken som ska bebyggas. Efter en diskussion med stiftelsen bestämde sig de grönblå i våras för att öka det totala antalet nya bostäder från 3 800 till 4 500.

Sedan tidigare pågår projektet med att bygga 300 bostäder på den så kallade Magnoliatomten i Sköndal. Om tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret får som de vill denna gång kan planarbetet för den andra etappen inledas efter den 14 november, då nämnden kallar till möte.