Störst. Maria Asplund Sandell och Ulrika Tärnblom arbetar för ABF som är Huddinges största studieförbund. Totalt finns det 10 studieförbund i kommunen.

ABF kritiserar kapad kulturbudget

Förra veckan beslutade kultur och fritidsnämnden att dra ner på bidraget till studieförbunden. Nu ryter Huddinges största studieförbund ifrån: "Kan inte jämföra Lidingö med Huddinge."

  • Publicerad 12:16, 20 nov 2019

Över tre år ska Huddinge kommun minska grundbidraget till studieförbunden från 3 miljoner per år till 2,2 miljoner per år. För kommunens största studieförbund ABF innebär det ungefär 560 000 mindre per år när nedskärningen är fullt genomförd.

– Vi blev jätteupprörda när vi läste det här. I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan skriver de om vikten med folkbildning och bibliotekens roll i det. De verkar glömma att vi ordnar en del av kurserna och verksamheten på biblioteken, till exempel samhällsrådgivning för nyanlända och filosofikaféer, säger Maria Asplund Sandell, verksamhetsledare hos ABF.

Förra året hade ABF drygt 900 olika studiecirklar om ungefär 66 000 studietimmar och 2 300 kulturarrangemang. Det är ungefär 75 procent av den totala studiecirkelverksamheten i kommunens tio studieförbund.

ABF ordnar också kortare kurser och barnverksamhet. Mycket av deras verksamhet är koncentrerad till Huddinges socioekonomiskt utsatta områden Vårby, Flemingsberg och Skogås.

Svenska för nyanlända

– Vi riktar oss till de som har minst och utökar i många fall kommunens verksamhet. Vi stöttar föreningslivet i hur man driver förening, vi ordnar aktiviteter för funktionsnedsatta och hjälper nyanlända in i samhället. Under flyktingvågen 2015 kunde vi till exempel från dag ett starta svenskundervisning. Vi har möjlighet att agera direkt utan långa beslutsprocesser, säger Ulrika Tärnblom, chef på ABF Huddinge.

Ett av nämndordförande Bosse Källströms (L) argument för att sänka grundbidraget till studieförbunden är att Huddinges bidrag är högre än länssnittet. Det tycker ABF är ett dåligt argument.

– Man kan inte jämföra Lidingö kommun som betalar noll i bidrag till studieförbunden med Huddinge kommun. Där bor människor som kan betala för sig, i Huddinge har vi många segregerade områden. Titta bara på valdeltagandet i Vårby. Det är i sådana områden vi kan göra mest nytta, säger Ulrika.

Mer om nedskärningarna:

Huddinge kommun bantar kulturen

Planen: Trångsunds bibliotek läggs ner

S vill rädda Trånkans bibliotek med namninsamling

Budget 2020: Huddinge står inför mörka år

Kommunal hemtjänst riskerar nedläggning