Fastighetsägaren har ansökt om rivning av huset i korsningen Fleminggatan/Wargentinsgatan Foto: Per Brandt

Ägare vill riva ödehus mitt på Kungsholmen

En restaurang – i övrigt tomt under flera år. Men nu aktualiseras frågan om ödehuset på Fleminggatan. Fastighetsägaren har ansökt om att få riva kåken.

  • Publicerad 20:00, 6 feb 2020

I flera år har fastigheten i korsningen Fleminggatan/Wargentinsgatan stått så gott som tom. Enda hyresgästen på länge har varit thaikrogen Kacha thai dining.

Det har fått Kungsholmsbor att undra vad som ska hända med huset.

Nuvarande ägaren Magnus Danielson har ägt huset sedan 2005 och de första åren ansöktes om flera bygglov för att bland annat bygga om från kontor till bostäder och kontorshotell/hotell. Men inget blev av.

SPECIAL: Ödehuset mitt på Kungsholmen – en olöst gåta

Och på drygt 10 år har ingen ny bygglovsansökan gjorts, men en bostadsrättsförening med namn efter adressen registrerades 2017.

För drygt ett år sedan, i slutet av 2018 när krogen i huset var till salu, uppgav fastighetsägaren att huset rustas med jämna mellanrum men att det inte fanns några nya stora planer utan "det står bra där det står".

Men nu har en ny ansökan lämnats in till stadsbyggnadskontoret. Om rivning. Den planerade tidplanen är "snarast" enligt ansökan. Vad som ska ersätta byggnaden framgår inte i ansökningsunderlaget.

"Stor kulturhistoriskt värde"

Men ansökan möts av kalla handen hos stadsbyggnadskontoret. Enligt kontoret har byggnaden ett så pass högt kulturhistoriskt värde och att ansökan inte kan beviljas. Tjänstemännen påpekar även att det saknas underlag i ansökan.

Ansökan har även gått på remiss till Stadsmuseet och Skönhetsrådet, där de senare också vill att ansökan avslås. Skönhetsrådet skriver i sitt svar att huset som byggdes 1884-85 har ett "stort kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde" och bidrar med variation i stadsmiljön.

"Rådet anser att en rivning omöjligt bör kunna komma ifråga med tanke på husets stora kvaliteter samt genom den prejudicerande effekt en sådan rivning skulle få för stadens kvarvarande 1800-talshus. Eventuella byggåtgärder bör istället inriktas på att huset återfår sin funktion som bostadshus, vilket var den ursprungliga användningen", skriver de i svaret.

Stadsbyggnadskontoret har meddelat att de inte kan godkänna ansökan och i ett mejlsvar skriver fastighetsägaren att han vill få saken prövad av stadsbyggnadsnämnden med den befintliga ansökan. I mars beräknas den landa på politikernas bord.

KungsholmenDirekt har också sökt fastighetsägaren upprepade gånger utan framgång.

Fler rivningsplaner

2012 ansökte fastighetsägaren om rivning av en fastighet på Götgatsbacken, då han ansåg att staden stoppade honom från att "göra något vettigt med byggnaden”. Ansökan väckte protester. Enligt stadsbyggnadskontoret fick de inga ritningar eller planer för vad som skulle ersätta byggnaden och föreslog att ansökan skulle avslås. Stadsbyggnadsnämnden gick på kontorets linje.