VANLIG. Parkslide i Solna strand. Foto: Stefan Lindsjöö

Aggressiv växt sprider sig i Solna

Den finns överallt i Solna – och sprider sig snabbt. Men för tillfället finns det ingen strategi för att bekämpa den aggressiva växten parkslide.

  • Publicerad 09:24, 5 nov 2019

STAMMEN. Parkslide känns igen om man gör ett snitt i stammen. Foto: Privat

Förekomst av växten, som heter parkslide, har rapporterats in från exempelvis Tivoliudden i Bergshamra, Charlottenburg i Råsunda, Vretenvägen, Kolonnvägen och Solna station.

Parkslide är inte en giftig växt, men rötterna är långa och extremt tåliga. De kan leta sig in i husgrunder och orsaka stora skador.

I exempelvis Storbritannien måste hussäljare ange om de har parkslide på tomten. I så fall kan bankerna vägra lån.

Det är inte många skadeväxter som är så svåra att bekämpa som parkslide. Solna stad har fått in rapporter om att växten förekommer på många håll i kommunen – men staden är i princip chanslös mot den tuffa parksliden som gör allt för att överleva.

– Växten är väldigt svårt att bekämpa. Det är inte många kommuner som ger sig på att bekämpa parkslide och i dag gör vi ingenting, säger stadsträdgårdsmästaren Nils Forsberg.

Inte giftig

För att ens ha en liten möjlighet att nå framgång måste man först slå ner vegetationen flera år i rad för att försvaga växten. Därefter bekämpas den med ogräsmedel. Som avslutning täcks växten med mörk duk under flera år. Duken ska sträcka sig minst sju meter från själva plantan, eftersom den skickar ut rötter för att överleva.

Då kan man eventuell lyckas med att döda växten – men det är inte säkert.

– Ofta är det bättre att låta den vara för att undvika ytterligare spridning, säger Nils Forsberg

Till skillnad från exempelvis jättebjörnloka är parkslide inte giftig. I sitt naturliga ekosystem i exempelvis Japan livnär sig över 200 insekter och svampar på växten.

Den är även rik på c-vitaminer och används i japansk matlagning.

Svårutrotad utböling

Parkslide kommer ursprungligen från östra Asien och är svårutrotad växt som kan bli upp till tre meter hög.

Den är en så kallad invasiv art, vilket innebär att den inte hör hemma i det ursprungliga ekoområdet och på sikt kan hota den biologiska mångfalden.

Parkslide är inte giftig som jättebjörnlokan, men rötterna kan tränga in i husgrunder och ledningar.

Visa merVisa mindre

VÄXTEN. Blommande parkslide i Solna. Foto: Stefan Lindsjöö

Stockholm Direkt