Högre höjder. Åhlénshuset vill bygga på med tre våningar, men Stockholms stad säger nej. Nu ska politikerna avgöra saken. Foto: Mostphotos

Åhlénshuset på Söder vill bygga nytt på taket

Fastighetsägarens ansökan om att bygga på Åhlénshusets med tre nya våningsplan avslås av Stockholms stad. Men ägarna vägrar ge sig.

  • Publicerad 12:49, 21 sep 2018

Åhlénshusets i Skanstull vill bygga tre nya våningsplan på taket på sjuvåningshuset. I oktober 2017 skickade fastighetsägaren, Skandia fastigheter, in en ansökan om de önskade planändringarna.

"Den nya byggnaden föreslås bli tio våningar hög över Ringvägen, varav de översta planen är indragna och utformade med utgångspunkt i de omgivande byggnadernas takfotshöjder", skriver tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret – som valde att avslå ansökan på delegation i maj i år.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

I ett utlåtande står det att avslaget bland annat beror på att de extra våningsplanen skulle skymma de klassiska Åhlénstornet som anses vara ett landmärke i området. Och även att de extra våningsplanen skulle påverka kulturhistoriska värden och stadsbilden som helhet.

"En högre bebyggelse mot det redan idag storskaliga gaturummet som korsningen Ringvägen/Götgatan utgör kommer påverka upplevelsen av gaturummet och riskerar även påverka sol- och vindförhållandena på platsen", skriver tjänstemännen.

Nöjer sig inte med ett nej

Men fastighetsägaren vägrar att ge sig och kräver nu att tjänstemännens avslag ska prövas av politikerna i stadsbyggnadsnämnden.

I sin överklagan trycker man på att det stora förslaget för södra Skanstull – som just nu ligger på is – innefattar en publik passage genom Åhlénskvarteret. Skandia fastigheter menar att den passagen skulle vara så kostsam att bygga att den "behöver finansieras genom att byggnaderna inom kvarteret blir mer lönsamma genom bland annat tillskott av ytor".

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android