Läcka. I början av januari spärrades Bergslagsvägen av då en huvudledning hade spruckit och läckt ut omfattande mängder vatten. Foto: Alexander Kuronen

AI ska förhindra vattenläckor i Stockholm

Varje dag sker en läcka någonstans bland Stockholm vatten och avfalls 200 mil långa ledningsnät av renat dricksvatten. Nu ska artificiell intelligens visa var det finns störst behov av åtgärder.

  • Publicerad 16:42, 16 sep 2020

Vi har en vision om att i framtiden ha noll läckor.

Det är utredningsingenjören David Rehn som tagit fram en ny modell som kan förutse var det finns störst risk att en vattenledning springer läck, genom att använda artificiell intelligens, AI, något som Svt Stockholm var först att rapportera om.

– Algoritmen är ett väldigt lämpligt verktyg som kan bearbeta stora mängder data och sedan göra en intelligent analys av dessa, säger David Rehn.

Genom att samla olika typer av data, som läckage och andra driftstörningar, har programmet gjort en karta över ledningsnätet som visar vilket skick varje ledning är i och var läckorna finns.

I nuläget uppstår ungefär en läcka varje dag, vilket innebär att 17 procent av det renade vattnet rinner ut. Enligt David Rehn har det legat på den nivån under en längre tid. Han påpekar att varje stadsdel i Stockholm har både bra och dåliga ledningar, men vissa sticker ut.

– De områden som har ett flertal dåliga ledningar är Ängby, Blackeberg och Råcksta, men även en del runt Högdalen och i Huddinge. Men bara för att de är sämre betyder inte det att det är katastrof, utan snittet ligger lite sämre, säger han.

Modellen utvecklas

I vintras skedde en omfattande läcka som drabbade områden runt Norra Ängby. Flera fastigheter blev förstörda, men David Rehn säger att det är svårt att veta om läckan hade kunnat förhindras om man redan då hade haft AI-programmet redo.

– Modellen kan inte säga exakt när en läcka börjar, däremot kan vi se att den här ledningen är utpekad i modellen som en av de värsta. I och med den nya modellen kan vi prioritera rätt framöver och välja vilka ledningar som har störst behov av renovering.

LÄS ÄVEN: Stora skador efter vattenläcka i Blackeberg

David Rehn säger att programmet hela tiden utvecklas när nya data och läckor förs in i modellen. Man har också erbjudit ett antal andra kommuner att ta del av programmet, något som också kommer bidra till att det förbättras.

– Vi har en vision om att i framtiden ha noll läckor, men det kommer ta ett tag att komma dit.

Kvalitet. I Västerort är det främst området runt Grimsta, Södra Ängby och Riksby som har dåliga ledningar. Foto: Stockholm vatten och avfall

AI-modellen

Har tagits fram av Stockholm vatten och avfall i samarbete med branschorganisationen Svenskt vatten.

Olika typer av data har bearbetats till en karta som visar vilken status varje vattenledning har. På det sättet kan man se vilken status respektive ledning har, och var det finns risk för läckor.