OMSTRITT. Den pågående upprustningen av Norr Mälarstrands parkstråk har fått mycket kritik. Nu sällar sig även Miljöpartiet till kritikerskaran. Foto: Per Brandt

Alla friska träd blir kvar på Norr Mälarstrand

Ett tiotal träd som skulle ha fällts ska stå kvar vid Norr Mälarstrand, enligt ett nytt besked från stadsdelsförvaltningen.

  • Publicerad 15:34, 30 aug 2018

Arbetet med att rusta upp parkstråket vid Norr Mälarstrand har kritiserats från flera håll. Bland annat för att många träd har fällts.

Stadsdelsförvaltningen har tidigare berättat att i de kvarvarande etapperna bara ska fälla träd som dömts ut som sjuka, skadade eller dåliga, samt träd som blockerar ursprungliga siktlinjer avverkas.

Det senare gällde ett tiotal träd på den sträckan som är kvar, enligt förvaltningen.

Men nu backar man från det. Framöver ska bara de träd som dömts ut fällas.

– Det rör sig om en handfull träd, tre till fem stycken, på den sträcka som är kvar och vi måste tänka på säkerheten. Men vi kommer titta på platsen igen innan vi tar bort dem, säger Fredrik Ekroth vid parkmiljöavdelningen.

Enligt honom utvärderas arbetet löpande och det kommer görs ändringar och tillägg utifrån de synpunkter som kommit in, bland annat kring tillgängligheten på lekplatsen.

Dessutom ska nya, större och tydligare, informationsvepor sättas upp på staketen kring arbetet.

– Vi trodde att den information som sattes upp skulle vara tillräcklig, men eftersom den inte räckte så kommer vi att förbättra den i kommande etapper, säger Fredrik Ekroth.

Valet avgör stridsfrågorna på Kungsholmen

Kommande etapp beräknas dra igång i mitten av september enligt honom.

På grund av sommarens torka har nyplanteringen av träd på de genomförda etapperna flyttats fram till i november.

Samtidigt planeras för ett nytt möte mellan stadsdelsnämnden och förvaltningen vid parkstråket där de ska gå igenom de kommande etapperna.

Bland annat Miljöpartiet och Liberalerna har kritiserat trädfällningarna och krävt stopp i arbetet. På senaste nämnden anklagade däremot Liberalerna Miljöpartiet för att inte stå fast vid sitt ställningstagande då de inte röstade för L:s skrivelse om att stoppa och ändra arbetet, något som tillbakavisas av MP.