Enade. Från vänster: Vivianne Gunnarsson (MP), Mats Hasselgren (L), Caroline Blomberg (C), Andrea Ström (M), Stefan Svärd (KD), Birgit Marklund Beijer (S), Jaime Barrios (V) och Göran Ek (SD). Foto: Sacharias Källdén

Alla partier enade om integration på Östermalm

Samtliga partier i stadsdelen har nått en överenskommelse gällande Dianagården och integrationen på Östermalm.

  • Publicerad 17:42, 7 mar 2019

Som vi berättat tidigare ska Hjorthagen få ett genomgångsboende för nyanlända med uppehållstillstånd. Totalt handlar det om 48 lägenheter med inflyttning i Dianagårdens lokaler i september.

Och nu har stadsdelens samtliga partier (M, L, MP, C, KD, S, V och SD) gemensamt tagit fram ett antal punkter gällande Dianagården, avslöjar stadsdelsnämndens ordförande Andrea Ström (M).

– Det är helt unikt att alla partier är överens. Men det handlar om en vilja hos oss alla att göra det här så bra som möjligt, både för de som bor i området i dag och för de som flyttar in. Alla partier har förenats i vårt engagemang för Östermalmsbornas bästa, säger hon.

Hela Östermalms integrationsprojekt

Hon kallar Dianagården för hela Östermalms integrationsprojekt och hoppas på en stark lokal uppslutning från föreningar, företag och privatpersoner.

– För mig är det viktigt att det här är hela Östermalms projekt och inte bara Hjorthagens. Det här arbetet börjar nu och kommer pågå intensivt tills boendet öppnar i september. Vi vill bland annat ha en särskild projektledare i stadsdelen, berättar hon.

Fokus på konstruktiva lösningar

Under förra veckans informationsmöte i Hjorthagen hördes en del röster som välkomnade projektet och ville hjälpa till. Men hos andra fanns en påtaglig upprördhet och oro.

Andrea Ström ser den nya överenskommelsen som ett svar på en del av de farhågor som uttrycktes.

– Nya projekt som det här väcker frågor och det har funnits en önskan om tydliga svar och att några tar ansvar. Med överenskommelsen, som innebär att vi alla står enade och jobbar framåt, kan vi göra en bättre planering med fokus på konstruktiva lösningar, förklarar Andrea Ström som är märkbart nöjd med uppgörelsen.

– Som ordförande är jag väldigt glad och stolt, säger hon.

Däremot blir det inga modulbostäder i Hjorthagen, vilket tidigare diskuterats. Efter att ha lyssnat på de boende läggs planerna nu på is.

– Huvudansvaret ligger hos stadsledningskontoret men vi från vårt håll ser inte att vi kan gå vidare med det.

UPPDATERING:

Efter att den här artikeln publicerades har SD:s ledning i Stockholms stad hört av sig. De önskar förtydliga partiets grundhållning, att staden inte ska ta emot nyanlända eftersom det inte finns bostäder till stadens egna kommuninnevånare. 

Dianagården - överenskommelsen

Stadsdelsnämnden ska under de kommande sex månaderna lyssna på de kringboendes synpunkter.

Dianagården ska bli hela Östermalms integrationsprojekt. Företagare, invånare och ideella föreningar ska engageras.

Se över möjligheten till mentorskap och kontaktpersoner för de nyanlända samt temakvällar dit kringboende bjuds in. 

En särskild projektledare i stadsdelen ska ansvara för projektet under året.

Boendet för nyanlända kommer att hålla öppet under 1,5 år medan fastighetens förutsättningar utreds.

Nämnden går däremot inte vidare med de planerade modulbostäderna i Hjorthagen.