Få en snabbkoll på partiernas budgetförslag för Järfälla 2018. Foto: Mikael Andersson

Alla partiers budgetförslag – i punktform

Nu har partierna i Järfälla presenterat sina budgetförslag för 2018. Här är en snabb guide till budgetarna.

  • Publicerad 12:00, 16 nov 2017

Nu har samtliga partier i Järfälla lämnat in sina förslag till budget inför 2018.

Vi har sammanfattat både majoritetens och de enskilda partiernas skuggbudgetar för att det ska vara så lätt som möjligt för dig att hänga med i vad de olika partierna egentligen tycker.

Vissa saker förenar samtliga partier, andra saker utgör stora skillnader. Vi har fokuserat på konkreta skrivningar framför summor.

Koalitionen

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet

Frontpersoner: Claes Thunblad (S), Mikael Jämtsved (MP), Aphram Melki (C)

Skatten: Oförändrad, 19,15 kr.

I centrum: Trygghet, tillväxt, skola.

Bostäder: 30 000 nya bostäder till 2030.

Skola och förskola: Höjd socioekonomisk ersättning i förskolan, höjd skolpeng från förskola till årskurs nio. Lärare ska få mer tid för eleverna och mindre för administration.

Jobb: Fortsatt satsning på välfärdsjobb och sommarjobbsgaranti till ungdomar.

Segregation/integration: I samverkan med Järfällahus starta sociala områdesgrupper i särskilt utsatta områden för att öka trygghet och integration.

Trygghet: Satsningen på kommunala trygghetsvärdar permanentas och arbetet med att få fler trygghetsvandrare intensifieras.

Specialgrej: Vill utreda möjligheten att inrätta en familjecentral i Barkarby.

Trafik/cykel: Nya gång-och cykelvägar, bättre belysning, fler infartsparkeringar nära kollektivtrafik.

Resultat kommunvalet 2014: 44,54% totalt

Vänsterpartiet

Frontpersoner: Bo Leinerdal, gruppledare

Skatten: Oförändrad, 19,15 kr.

I centrum: Hyresrätter, föreningsliv, integration

Bostäder: Vill bygga fler billiga, klimatsmarta hyresrätter genom det kommunala bolaget Järfällahus AB.

Skola och förskola: Öka resurserna till socialt utsatta skolor och uppnå en jämnare fördelning av nyanlända i skolorna.

Jobb: Fortsatt satsning på välfärdsjobb och sommarjobbsgaranti till ungdomar.

Segregation/integration: Segregation ska motarbetas genom bland annat bygge av fler hyresrätter. Bostäder och möjligheter för nyanlända att snabbt få undervisning och sysselsättning ska finnas.

Trygghet: Ökade resurser till föreningslivet vilket ska öka tryggheten.

Specialgrej: Bygga klimatsmarta hyresrätter via Järfällahus.

Trafik/cykel: Bygga bostäder nära kollektivtrafik och utöka cykelvägar.

Resultat kommunvalet 2014: 6,55%

Liberalerna

Frontpersoner: Nikoletta Jozsa, gruppledare

Skatten: Oförändrad, 19,5 kr.

I centrum: Skola, trygghet, föreningsliv

Bostäder: Antalet bostäder ska öka med minst 500 om året, antalet bostäder som antagits i detaljplan under året ska vara minst 1200.

Skola och förskola: Fler behöriga lärare. Vill utöka stödet för barn i behov av särskilt stöd i skolan.

Jobb: Avsluta välfärdsjobben och delar av sommarjobben ska prioriteras för de som löper risk att hamna i utanförskap.

Segregation/integration: Särskild ersättning till föreningar som bidrar till integration.

Trygghet: Fler ordningsvakter, ökad grannsamverkan och fler poliser, samt göra samma satsning ihop med Järfällahus som koalitionen föreslår.

Specialgrej: Vill bygga upp kvarnen i Jakobsberg igen.

Trafik/cykel: Tryggare vägar till kollektivtrafik och nya cykelbanor.

Resultat kommunvalet 2014: 6,88%

Moderaterna

Frontpersoner: Cecilia Löfgreen, oppositionsråd och gruppledare

Skatten: Skattesänkning på 15 öre.

I centrum: Jobb, skola, trygghet

Bostäder: Antalet bostäder ska öka med minst 500 om året, antalet bostäder som antagits i detaljplan under året ska vara minst 1200.

Skola och förskola: Obligatorisk sommarskola för högstadieelever som riskerar att inte klara målen. Större fokus på studievägledning.

Jobb: Vill underlätta för människor att få sitt första jobb för att bryta utanförskap genom exempelvis sommarjobb för unga, särskilt de som läser språkintroduktion.

Segregation/integration: Språkutbildning ska intensifieras för att människor ska ta sig ut på arbetsmarknaden lättare.

Trygghet: Ordningsvakter och övervakningskameror, tryggare vägar till kollektivtrafik samt göra den gemensamma satsningen med Järfällahus.

Specialgrej: Vill möjliggöra för skolor att söka medel för högpresterande elever.

Trafik/cykel: Räknar med ökade kostnader för nya gång-och cykelvägar samt torg. Vill satsa på att göra det renare och snyggare.

Resultat kommunvalet 2014: 28,79%

Kristdemokraterna

Frontpersoner: Lennart Nilsson, gruppledare

Skatten: Skattesänkning på 10 öre.

I centrum: Trygghet, föreningsliv, skola

Bostäder: Antalet bostäder ska öka med minst 500, antalet bostäder som antagits i detaljplan under året ska vara minst 1200.

Skola och förskola: Obligatorisk sommarskola för högstadieelever som riskerar att inte klara målen.

Jobb: Möjliggöra extrajobb för unga i äldreomsorgen. Särskilt prioritera sommarjobb eller introduktionsprogram för unga som riskerar att hamna i utanförskap.

Segregation/integration: Införa ett särskilt stöd till föreningar som bidrar till integration.

Trygghet: Vill utöka belysningen och införa ytterligare en grannstödsbil. Eventuellt införa fler trygghetskameror, samt göra den gemensamma satsningen med Järfällahus.

Specialgrej: Vill införa en "innovationsledartjänst", som bland annat ska möta och ta till vara på digitaliseringens möjligheter.

Trafik/cykel: Vill utveckla kollektivtrafiken på Mälaren och se över renoveringsbehov på befintliga bryggor.

Resultat kommunvalet 2014: 4,95%

Sverigedemokraterna

Frontpersoner: Magnus Dahlberg, gruppledare

Skatten: Oförändrad, 19,15 kr.

I centrum: Äldreomsorg, trygghet, invandring.

Bostäder: Vill inte bygga någonting utan stoppa all exploatering.

Skola och förskola: Öka anslagen för svenskundervisning och minska anslag till modersmålsundervisning, införa ordningsvakter i skolan.

Jobb: Vill avsluta välfärdsjobben och erbjuda rätt till heltid för personal i äldreomsorgen.

Segregation/integration: Vill göra en undersökning om invandringens ekonomiska effekter på Järfälla och inrätta en hemvändarombudsman för invandrare.

Trygghet: Vill inrätta en kommunal trygghetscentral.

Specialgrej: Vill avskaffa genuspedagogik i skolan och inrätta en specifik äldrenämnd.

Trafik/cykel: Nämns inte i budgeten.

Resultat kommunvalet 2014: 7,42%

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

De ska få fler att tycka till om Söderhöjdens byggplaner

Nyheter "Märks ett större engagemang i villaområden" Inför valet snackade demokratiambassadörer med folk i områden där valdeltagandet tidigare varit lågt i Järfälla. Nu fortsätter de – men den här gången ska de få fler att engagera sig i byggplaner i...måndag 22/10 16:28

Nyblivna mammor: Sjukvården överger oss

Nyheter Trasiga underliv, smärta och oro – men få vet vart de ska vända sig Från täta kontroller hos mödravården under graviditeten till förlossning och sen, ja vad? Allt fler kvinnor börjar prata om trasiga underliv, smärta och förlorad sexlust, efter förlossningar. Men för...måndag 22/10 11:37