Söderhöjden. Fler adresser i området kan komma att klassas som socialt utsatta, menar kommunalrådet Aphram Melki (C). Foto: Mikael Andersson

Alliansen: Klassa fler områden som utsatta i Järfälla

Alliansen i Järfälla kommer att föreslå att ytterligare områden i Söderhöjden ska klassas som socialt utsatt. Detta för att minska att antalet asylsökande flyttar dit, genom nya regler kopplat till Ebo-lagen.

  • Publicerad 11:56, 3 feb 2020

Ebo-lagen ger asylsökande rätt att på egen hand hitta boende där de vill och kan. I höstas listade regeringen 32 kommuner med socialt utsatta områden som får göra undantag från lagen, däribland Järfälla.

I dessa områden, som kommunen själva pekar ut, kan asylsökande mista sin dagersättning om de väljer att bosätta sig där. Syftet med regeländringen är att på sikt förbättra integrationen.

I Järfälla är redan Sångvägen och Lilla Ulvsättra klassade som socialt utsatta områden av polisen. Men Alliansen föreslår att även vissa områden på Söderhöjden ska ingå i klassificeringen, när Migrationsverket ber kommunen att skicka in sina synpunkter.

– Vi har inte tagit beslutet formellt i kommunen, men vi i Alliansen har landat i det, berättar Aphram Melki (C), kommunalråd med ansvar för integration i Järfälla.

Inte hela Söderhöjden

Melki menar att det är för tidigt att säga vilka ytterligare adresser som kommer att föreslås, men han nämner Tallbohov som ett självklart område som borde ingå.

– Stora delar av Söderhöjden kommer att ingå i det här. Vi kommer låta våra tjänstemän titta på parametrar som utbildning och inkomster som gör att de adresserna kan ingå i den här gruppen.

Ännu är det inte klart om det formella beslutet kommer att tas av kommunstyrelsen eller av utskottet för miljö och social hållbarhet.

– Det beror på när beslutet ska tas. Jag skulle tippa att Migrationsverket vill ha in våra synpunkter i april. Innan dess kommer vi samla uppgifter internt från våra tjänstemän, säger Aphram Melki.

Stockholm Direkt