Budgetförslag. Alliansen (M, L, C, KD) i Järfälla har nu presenterat hur de vill styra kommunen de kommande åren. Foto: Ylva Bergman

Alliansen: Så ska Järfälla styras

Skola, ordningsvakter och trygghetsvärdar. Det står i centrum i den styrande Alliansens budgetförslag. Mest får skolan. Men de rödgröna menar att budgeten saknar faktiska satsningar.

  • Publicerad 16:31, 28 nov 2018

Under onsdagen presenterades Alliansens budgetförslag för kommunstyrelsen, där de redogör för vad de vill satsa på de kommande åren.

Mest pengar kniper barn- och ungdomsnämnden som ansvarar för skolan.

– Det finns mycket som behöver göras och budgetförutsättningarna från det förra styret var magra. Men Alliansen är helt överens om att det är i skolan behoven är som störst, och därför har vi gjort den här prioriteringen, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

För förskolor, förskoleklass och årskurs 6-9 höjs skolpengen med 2,4 procent och för årskurs 1-5 med 6,4 procent. De pengar som tidigare använts specifikt för nyanlända elever i skolan går nu istället in i skolpengen. Hur pengarna ska användas är upp till skolorna.

Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Mikael Andersson

Fler vakter och trygghetsvärdar

Vad gäller trygghetsfrågan vill Alliansen att kommunen anställer två nya ordningsvakter som ska patrullera i centrumområdena. Det kan också bli aktuellt med fler trygghetsvärdar inom ramen för välfärdsjobben – något som Alliansen tidigare kritiserat.

– Vi har subventionerade anställningar i dag och har ingen avsikt att säga upp folk. Vi kommer inte att kalla det här för välfärdsjobb, men inom ramen för det kan vi anställa fler trygghetsvärdar än vad som finns i dag, säger Emma Feldman.

I budgetförslaget står det också att effektiviseringar kommer att krävas av nämnderna för att budgeten ska hållas.

– Vi vill att man jobbar på ett annat sätt framöver. Det blir färre mål, som konkretiseras och som det går att jobba mer fokuserat mot, säger Emma Feldman.

Eva Ullberg, ordförande för S i Järfälla och kommunalråd i opposition. Foto: Linda Gren

S, V och MP röstade nej

Eva Ullberg, ordförande för Socialdemokraterna i Järfälla och avgående ordförande för barn- och ungdomsnämnden, är kritisk till Alliansens budget. Särskilt vad gäller skolan.

Hon menar att de gjort en kraftig nedräkning från barn- och ungdomsförvaltningens bedömning av hur många barn som kommer gå i för-och grundskolorna – vilket gör att det blir knapert om pengar.

– Det är en icke-satsning som varken kommer att täcka lärarlöner eller det svåra rekryteringsläge vi har. Och skolpengens höjning motsvarar inte vad som behövs. Jag hade förväntat mig mer, säger hon.

Budgeten gick igenom i kommunstyrelsen, efter att SD la ner sin röst. Den rödgröna oppositionen, bestående av S, V och MP röstade nej till budgetförslaget i kommunstyrelsen, något som avviker från praxis.

– Det är en budget utan några stora satsningar. Samtidigt är vi i ett politiskt läge där vi har en minoritet som styr och SD som har utslagsrösten. Styret är svajigt och skört, och det ville vi visa på, så därför avslog vi den, säger Eva Ullberg (S) om saken.

Trots tre röda kort fick alltså budgetförslaget grönt ljus. Nästa steg är att den ska upp för beslut på kommunfullmäktige den 17 december. Då fattas också beslut om hur ordförandeposterna i nämnderna fördelas. Innan dess kommer även S, MP, V att presentera ett gemensamt budgetförslag, och SD sitt.

Det här vill Alliansen göra i Järfälla

✓ Oförändrad skatt

✓ Införa fler kommunalråd och politiska sekreterare, till en kostnad av 4,7 miljoner kronor

✓ Införa en äldrenämnd

✓ Anställa två nya ordningsvakter

✓ Utöka antalet trygghetsvärdar

✓ Se över alla byggplaner i kommunen, och särskilt planerna för: Engelbrektsområdet, Söderhöjden, Barkarby och Skälby

✓ Införa förarlös busslinje mellan Kallhälls station och Bolinder strand

✓ Bygga en ny fritidsgård i Jakobsberg

✓ Järfälla ska sluta vara en Fairtrade City

✓ Slopa sommarjobbsgarantin för ungdomar

Stockholm Direkt