Alliansen satsar på stadsmiljön

Ingen skattehöjning. Sänkta hastigheter på Solnas gator. 20 miljoner till trygghetsåtgärder och 2 miljoner till den omdebatterade cykelplanen. Det är några av punkterna i Alliansens budget för nästa år – och som Bergshamrapartiet lovat att stödja.

  • Publicerad 12:07, 5 nov 2015

Solnaborna ska känna trivsel i sin stad.

Samuel Klippfalk (KD)

För många kom det som en överraskning när Bergshamrapartiet och Alliansen i ett gemensamt pressmeddelande förklarade att man träffat en överenskommelse om nästa års budget.

Överenskommelsen innebär att det budgetförslag som Alliansen lägger fram får stöd av minst 31 av fullmäktiges 61 ledamöter. Därmed undviks förra årets budgetkaos då Socialdemokraternas budget till allas förvåning röstades igenom i fullmäktige, eftersom den fick stöd av samtliga partier utanför den styrande Alliansen.

Efter en kompromiss där Socialdemokraterna fick in egna förslag på cirka 20 miljoner kronor gick Alliansbudgeten till sist igenom. Det kommer alltså inte att hända i år. I och med överenskommelsen mellan Alliansen och Bergshamrapartiet blir budgetdebatten mest en formalitet.

– Det är alltid skönt att ha en lösning klar innan själva voteringen, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Enligt Bergahamrapartiets ordförande Björn Bränngård har partiet fått med fyra viktiga frågor i Alliansbudgeten som gör att man nu ställer sig bakom hela förslaget:

• Utredning av en överdäckning av Bergshamravägen.

• Identifieria lokalisering och intressent för ett trygghetsboende i Bergshamra.

• Ta fram en strategi för utveckling av Bergshamraskolan och Kulturskolan i Bergshamra.

• Undersöka möjligheterna att förlänga säsongen för Svedenbadet och öka utnyttjandet av Bergshamra IP.

Det är också klart att kommunalskatten i Solna ligger kvar på samma nivå som tidigare, 17,12 kronor.

I Alliansbudgeten anslås 20 miljoner till förbättring av Solnas stadsmiljö. Det handlar om alltifrån klottersanering och bättre belysning till röjning av buskage.

– En del utomhusmiljöer upplevs som otrygga. Solnaborna ska känna trivsel och trygghet i sin stad, säger Samuel Klippfalk (KD), ordförande i Trygghetsrådet[s1] .

Två miljoner kronor anslås till det fortsatta arbetet med cykelplanen – men nu handlar det om konkreta åtgärder.

– Saker ska genomföras under 2016. Men det är inte bestämt var vi börjar, säger tekniska nämndens ordförande Magnus Persson (C).

I budgeten ingår också ett uppdrag till tekniska nämnden att utreda och genomföra en sänkning av hastigheten på Solnas gator från 50 till 40 kilometer.

Dessutom ska kommunstyrelsen leta efter ett bra läge för Solnas första kommunala utomhusbad.

Runt den 16 november presenterar oppositionspartierna sina alternativa budgetförslag. Socialdemokraterna vill bland annat lägga ytterligare sex miljoner kronor på höjda lärarlöner i Solna.

– Vår budgetsatsning blir i första hand på förskolan, säger oppositionsrådet Arne Öberg (S).

Den 30 november sammanträder fullmäktige för att debattera och rösta om budgeten för Solna 2016.

MER Läs mer om budgeten

Alliansens budget för 2016 släpps i sin helhet på fredagen. Vi publicerar de viktigaste punkterna på den här sidan så fort budgeten är offentlig.

Stockholm Direkt