Rött ljus. Alliansen vill inte att det ska byggas på Dackevägen i Jakobsberg det närmaste. Bilden är en genrebild från Söderhöjden. Foto: Mikael Andersson

Alliansen slopar byggplaner på Söderhöjden

I måndags fattade politikerna i kommunstyrelsen beslut om att inte gå vidare med planerna på nya hyresrätter på Dackevägen i Jakobsberg. Åtminstone inte nu.

  • Publicerad 16:32, 7 nov 2018

Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande Foto: Mikael Andersson

I januari förra året skrev StockholmDirekt om de byggplaner som finns för Söderhöjden, där bland annat Dackevägen ingick. Då planerades det för runt 300 lägenheter på just Dackevägen.

Planen för Söderhöjden har därefter styckats upp i flera olika delar, och delen som gäller Dackevägen var uppe för beslut när kommunstyrelsen i Järfälla hade sammanträde i måndags.

Förslaget gällde att ge det kommunala bostadsbolaget Järfällahus, JHAB, och Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB, markanvisningsavtal för området, samtidigt som en del av marken skulle gå till en tredje aktör.

Planerna slopas

Men byggplanerna läggs på is. Alliansen (M, L, C, KD) är positiva till att SKB vill etablera sig i Järfälla, men de vill ta ett helhetsgrepp om byggplanerna för Söderhöjden innan det kan bli aktuellt att bygga fler bostäder där.

– Järfällahus har ett stort renoveringsbehov att ta tag i, i sitt befintliga bestånd på Söderhöjden. Mot bakgrund av det vill vi se ett helhetsgrepp för det här området, något vi velat göra under hela förra mandatperioden, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vad ett helhetsgrepp innebär är dock inte helt tydligt än.

– Vi vill sätta oss ner och prata framöver och inte planera enskilda områden för sig, säger Emma Feldman.

S kritiska

Men Socialdemokraterna är kritiska mot att planerna slopas.

– Vi har jobbat för att få hit SKB, som är en blandad upplåtelseform, och det är bekymmersamt att de inte får etablera sig när de nu har visat intresse, säger Eva Ullberg, ordförande för S i Järfälla.

Hon menar dessutom att det finns ett helhetsgrepp kring området, då det ingår i den regionala översiktsplan som kommunen antog 2014.

– Att det inte finns ett helhetsgrepp kring det här området stämmer inte, säger Eva Ullberg.

Här kan Söderhöjden få nya hyresrätter

Stockholm Direkt