Allt fler få fly kommunhuset

Inomhusmiljön i kommunhuset är för dålig. Nu tvingas kommunhusets personal utrymma byggnaden till andra, tillfälliga, lokaler, utspridda över hela Enköping.

  • Publicerad 09:34, 10 jan 2018

Det är viktigt att inte se kommunhuset som en solitär fråga.

Arbetsmiljön i kommunhuset är undermålig. Det rapporterades redan förra våren att flera medarbetare i huset klagat på hosta och huvudvärk, och huset har haft problem med fukt och dålig inomhusmiljö. Totalt har kommunhuset inhyst omkring 200 personer.

Sedan problemet uppdagades, fick fastighetsavdelningen, i maj månad förra året, uppdraget att hitta andra tillfälliga lokaler åt kommunhusets medarbetare.

Under tisdagen evakuerades delar av kommunledningen, med både kommundirektören och kommunalråden i spetsen, till Linbanegatan 12 (Gamla Odalhuset), i väntan på svar om vad som ska hända med det eftersatta kommunhuset.

Totalt rör det sig om 26 personer som nu flyttar till Linbanegatan 12.

I februari ska ytterligare 25 personer flytta, till Linbanegatan 8.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och HR-avdelningen från kommunledningskontoret kommer att flyttas till Stenvreten, till Gnejsgatan.

Miljö- och byggnadsförvaltningen flyttar till Paushuset så snart lokalerna är anpassade efter förvaltningens verksamhet.

Kvar i Kommunhuset är kontaktcenter och fler medarbetare från serviceförvaltningen. Det är ännu inte helt klart med deras flytt. Kommunfullmäktigesalen kommer att användas även i februari. Men därefter är framtiden oviss. Korsängsskolans aula har diskuterats som en tillfällig möteslokal.

– Vissa avdelningar är lite svårare att flytta på. Till exempel repro, arkivet och kundtjänst. Vi letar en lösning på det, säger Magnus Åsman, strategisk utredare på Enköpings kommun.

Går det att driva en kommun effektivt såhär utspritt?

– Framförallt är det nu, och ett par månader framåt, som det kommer att vara lite mer uppdelat. Vi fortsätter att leta lokaler, för att kunna få in fler verksamheter på ett och samma ställe. Men samtidigt har vi placerat ut avdelningarna utifrån de som har mest att göra med varandra. Så vi ska fortsatt vara effektiva, säger Magnus Åsman.

Många utredningar har gjorts angående kommunhuset, en återstår. Den ska vara klar i februari.

Och först då kan frågan slutligt beredas av kommunens tjänstemän. Frågan som bland annat rör om kommunhuset ska rivas eller renoveras.

– Det är viktigt att inte se kommunhuset som en solitär fråga. Vi har även kulturhuset, kulturskola och parkeringsfrågan som tillkommer. P-platser är en viktig fråga i sammanhanget då både ett kulturhus och ett kommunhus genererar många p-platser, säger Magnus Åsman

– Det är också stora investeringar det rör sig om, så det är viktigt att göra en grundlig finansiell analys. Det har varit många utredningar, men nu känns det som att vi har det vi behöver.

Kommunhuset. Detta har hänt.

Bland de cirka 200 medarbetarna i kommunhuset i Enköping har vissa klagat på hosta och huvudvärk.

Diverse utredningar har gjorts angående kommunhuset. En återstår. Den förväntas vara klar i februari.

Sedan kommer frågan beredas av kommunens tjänstemän under våren. Därefter görs en beslutsprocess.

– I beslutsprocessen ska det också tas upp vad som ska hända med de tomma ytorna som blir. Bland annat Stattomten, men också vad som ska ske på tomtytan där kommunhuset idag står, om det flyttas, säger Magnus Åsman, strategisk utredare på Enköpings kommun.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Fyra bilar - fyra brott (och två var Saabar)

Nyheter Många brott har direkt koppling till fordon. Fyra sådana noterades i Enköping under lördagen och natten mot söndagen.söndag 8/7 8:19