Statistik. Arbetsförmedlingen har sammanställt siffror om Solnas arbetslöshet. Foto: Peter Kroon

Allt fler Solnabor utan arbete

Arbetslösheten fortsätter öka i Solna. December var sjunde raka månaden där siffrorna ökade i kommunen.

  • Publicerad 11:48, 20 jan 2020

Vi ser en ökning i hela Sverige och vi brukar följa trenden

Sett till hela Stockholms län gick arbetslösheten upp i december månad. Solna är en av de kommuner som bidrar till ökningen som gäller inskriva som arbetssökande i åldrarna 16 till 64. Det innebär 4,7 procents arbetslöshet, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Procentuellt var ökningen 0,5 procentenheter.

Även om Solnas siffror steg är de fortfarande lägre än de 6,2 procent som gäller sett till hela länet.

Nuvarande arbetslöshet i Solna är den högsta sedan november 2014.

– Vi ser en ökning i hela Sverige och vi brukar följa trenden, även om vi ligger lägre, säger Lars Rådén (M), ordförande i kompetensnämnden.

Bland de övriga kommunerna i Stockholms län är siffrorna liknande Solnas. Bara i Värmdö och Nacka sjönk arbetslösheten och i Täby stod det stilla.

– Vi måste hjälpa till och göra det vi kan för att få ner arbetslösheten, säger Lars Rådén.

I Solna ökade även arbetslösheten bland utrikesfödda mellan 2018 och 2019. Där steg andelen med 0,3 procentenheter.

Där är dock kommunen näst bäst i länet, strax efter Täby. Den statistiken toppas av Södertälje och Botkyrka, kommuner som har stor del utrikesfödda invånare.

Samtidigt tolkar Lars Rådén det som en effekt av genomförda insatser.

– Vi har gjort riktade insatser mot flyktingar och långtidsarbetslösa för att få dem i arbete, säger han.

Fem procent av de unga i Solna, 18–24 år var arbetslösa vid decembers slut, det var en ökning med 0,5 procentenheter.

Solna stads arbetsmarknadschef, Ulla Johansson, tror att den huvudsakliga förklaringen till resultaten är omorganisationen inom Arbetsförmedlingen.

–Det som är frustrerande är att Solna stad har, under det gångna året, haft möjlighet att ta emot fler arbetssökande ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända Solnabor för att hjälpa dem ut i arbete. Personerna har tyvärr inte hänvisats till oss och därför inte fått den hjälp och stöd de behövt för att matchas till rätt arbete, säger hon.

Faktaruta: Solnas siffror

Inskrivna arbetslösa december 2019: 2 072

Inskrivna arbetslösa december 2018: 1 820

Arbetslösa utrikesfödda, december 2019: 1 248

Arbetslösa utrikesfödda, december 2018: 1 147

Arbetslösa unga, 18–24 år, december 2019: 176

Arbetslösa unga, 18–24 år, december 2018: 158

Källa: Arbetsförmedlingen

Stockholm Direkt