Klagomål. Kvinnor anmäler oftare än män åt andra, till exempel barn eller äldre anhöriga. Foto: Karoline Montero Araya

Allt fler stockholmare klagar på vården

Siffror från Inspektionen för vård och omsorg visar att stockholmarna klagar alltmer på vården. Den största ökningen av anmälningar har skett inom primärvården.

  • Publicerad 06:50, 26 mar 2018

Det är Stockholms län som står för den största ökningen av klagomål i landet sett till absoluta tal. 2017 inkom 450 fler klagomål till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) jämfört med året innan, vilket motsvarar en ökning med 28 procent.

Men Marie Brandvold, enhetschef i Stockholm, vill inte dra några förhastade slutsatser av siffrorna.

– Vi tror att det blivit alltmer känt genom åren, att man kan vända sig till IVO med sina klagomål. Det går alltså inte att dra slutsatsen att vården blivit sämre utan det kan vara så att fler anmäler än förr, säger hon.

Däremot kan Marie Brandvold konstatera att kvinnor generellt anmäler mer än män. Så har det sett ut sedan en längre tid tillbaka, till viss del beroende på att kvinnor i större utsträckning anmäler åt någon annan, till exempel ett barn eller äldre anhörig.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Under 2017 har den största ökningen av klagomål skett inom primärvården.

– Av det vi kan se av de ärenden som avslutats handlar det ofta om diagnosticeringen. Ofta tycker patienten att man fått fel eller för sen diagnos.

Den 1 januari 2018 infördes en ny lag och ett klagomålssystem som innebär att patienterna i första hand ska vända sig direkt till vårdgivaren med sitt missnöje. IVO kommer dock även fortsättningsvis utreda de allvarligare fallen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Antal inkomna klagomål inom hälso- och sjukvård

2 058 (2017)

1 608 (2016)

1 482 (2015)

1 571 (2014)

1 414 (2013)

Siffrorna gäller inkomna klagomål till IVO, inspektionen för vård och omsorg, inom Stockholms län.

Så gör du om du vill klaga på vården

Vid årsskiftet infördes ett nytt klagomålssystem som ska öka effektiviteten i hanteringen av klagomål inom hälso- och sjukvård. Nu är det i första hand vårdgivarna som ska ta emot och besvara klagomål från patienter och deras närstående.

I korthet innebär det att du ska kunna vända dig till vem som helst på platsen där du fått vård. Personen ska då veta hur de hanterar ditt ärende och ha kännedom om hur de tar klagomålet vidare.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.