Ny stadsdel. Älvsjö och Hägesten-Liljeholmen slås ihop. Foto: Sacharias Källdén

Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen slås ihop

Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen slås ihop till en stadsdel. Ett sätt att spara pengar, enligt Johan Nilsson (M), ordförande i Älvsjös stadsdelsnämnd.

  • Publicerad 11:39, 9 okt 2019

I sommar läggs dagens stadsdelsnämnder och förvaltningar ner i Hägersten-Liljeholmen och i Älvsjö. Den första juli blir de två stadsdelarna istället en ny gemensam organisation.

Bakom förändringen ligger kärvare tider för kommunen, enligt Älvsjö stadsdelsnämnds ordförande Johan Nilsson (M). Tillväxten av skatteunderlaget i Stockholm ökar inte i samma takt som kommunens kostnader och skatteutjämningen sätter press på staden, menar Johan Nilsson.

– Genom att slå ihop två nämnder ser vi möjlighet att skapa en effektivare verksamhet och att utnyttja våra skattepengar så att de bäst kommer våra verksamheter, som förskolor och äldreomsorgen, till del. Vi vill spara på de övre nivåerna i organisationerna istället, säger Johan Nilsson.

Oklart vem som ska styra

Den nya stadsdelen blir en av stadens största med runt 120 000 invånare. Johan Nilsson tror inte på några dramatiska förändringar för medborgarna.

Under våren ska det bli klart var den nya förvaltningen och nämnden kommer att ha sina lokaler, vad organisationen ska heta och vilka politiker som ska leda den.

– Den nya nämnden ska självklart bestå av ledamöter både från Älvsjö och Hägersten men vi vet inte vem som blir ordförande och vilka som kommer att sitta i nämnden, säger Johan Nilsson.

S varnar för nedskärningar

Stefan Johansson (S), vice ordförande i Älvsjös stadsdelsnämnd, är kritisk. Moderaterna borde ta ut marknadsmässiga hyror för Bromma flygplats och avstå från skattesänkningar istället för att spara in på stadsdelarna, anser han.

– Älvsjö har redan en underfinansierad budget och att slå ihop stadsdelarna tror inte vi löser de utmaningar vi står inför. Vi behöver fortsätta arbeta med en tät kontakt mellan medborgare, förvaltning och politiken. Nu blir avstånden längre, säger Stefan Johansson.

Han påminner om att närheten till medborgarna var ett av skälen till att stadsdelarna bildades.

Stefan Johansson varnar också för nedskärningar av personal på alla nivåer när de två stadsdelarna slås ihop för att spara pengar.

– Arbetsbelastningen kommer öka och min bild är att vi har anställda som sliter hårt idag. De behöver tvärtom fler kollegor, säger han.