Pep park. Generation Pep vill locka till rörelse och lek. Foto: Solna stad

Andra Pep parken klar vid Friends i oktober

I oktober får Solna sin andra Pep park. Parken är ett samarbete mellan Solna stad, Fabege och Generation Pep.

  • Publicerad 11:39, 21 aug 2020

Foto: Outer Space arkitekter

Pep parker är till för att få folk att röra sig mer. Det är Pep Generation, en organisation som ska främja till mer rörelse, som ligger bakom idén.

Den nya pep parken vid Friends Arena kommer stå klar i oktober. Den kommer skilja sig en del från den tidigare anlagda Pep parken vid Huvudsta strand. Största skillnaden är att den ligger på en asfalterad yta.

– Arenastaden är ett jättespännande område för en Pep park med sina bostadsområden, Mall of Scandinavia och Friends Arena. Det är ett välbesökt område där vi försöker omvandla den asfalterade ytan till att inspirera till mer fysisk aktivitet, säger Mattias Svensson, projektledare på Pep Generation.

Målas på marken

Fastighetsbolaget Fabege står för formgivningen av parken. De har tagit vara på asfaltsytorna.

– Det blir en målad 3D park. Det kommer bland annat finnas en king-ruta, labyrint och hoppbanor på asfalten men det kommer även finnas ställen med mjukare underlag, berättar Fanny Lidén, kommunikatör på Fabege.

En hel del träningsmöjligheter kommer erbjudas men vad är inte helt klart än.

Målningarna är inspirerade av tv-spel och pixelgrafik.

Kommer inte färgen försvinna efter ett tag?

- Det är samma färger som man använder vid markarbeten vid övergångsställen och liknande så det kommer nog hålla rätt bra och så kommer vi underhålla den så gott vi kan, säger Fanny Lidén.

Generation Pep

Pep Park är ett koncept för parkmiljöer utformat av Generation Pep. Syftet är att ge barn och vuxna förutsättningar till lek och rörelse tillsammans. De ska vara attraktiva och tillgängliga för alla oavsett förutsättningar.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring ungas hälsa.