Anna König Jerlmyr (M): ”Jobben och skolan är viktigast"

Inför valet träffar vi alla förstanamn i partierna som vill vinna makten i Stockholm. Det här är Anna König Jerlmyrs och Moderaternas främsta mål efter valet.

  • Publicerad 08:30, 1 sep 2018

Frustrerande. Så beskriver Anna König Jerlmyr (M) sina senaste fyra år som oppositionsborgarråd i Stockholm. Hon säger sig därför vara mer än redo att ta över stafettpinnen som nytt finansborgarråd om moderaterna och alliansen åter får makten i stadshuset efter höstens val.

– Jag är ju majoritetspolitiker som tycker om att se resultat av mitt arbete. Därför har det varit frustrerande att inte sitta vid makten och ha möjlighet att påverka, säger hon.

Karin Wanngård (S): "Alla unga ska få förstahandskontrakt"

Partiets linje tydlig: trygghetsfrågan står i centrum, liksom trafiken och bostadssituationen.

– Framtidsfrågorna är mottagandet av nyanlända och att säkerställa en bostadsmarknad i Stockholm där även förskollärare har råd att bo. Men det behövs också fler ordningsvakter som arbetar under polisen direkt i utsatta områden där småföretagare och handlare känner sig otrygga, säger hon.

Förutom gruppledare för moderaterna i Stockholm är hon även småbarnsmamma. Något som har präglat hennes engagemang för skolfrågan, som hon vill koppla ett nytt grepp om.

Lotta Edholm (L): "Inför språkförskola för alla nyanlända barn"

– Jag har fokuserat mycket på skolfrågan som vi har lämnat lite väl mycket åt våra alliansvänner liberalerna. Vi måste hitta elever som behöver stöd betydligt tidigare än vi gör idag.

Hur vill ditt parti öka intäkterna till kommunen utöver skatten?

– Vi behöver fler människor som jobbar. Det viktigaste för att få in intäkter är fler arbetade timmar. Och det ser bekymmersamt ut inför framtiden. Vi behöver därför snabbare och bättre integration och etablering av nyanlända i samhället. Att fler unga och äldre kommer in på arbetsmarknaden och att vi också ökar produktiviteten.

Hur vill du förtäta Stockholm? Finns det områden som bör fredas?

– Vi kan bygga mycket mer stadskvarter både i centrala delar av Stockholm men också i miljonprogramsområden, ytterstad och i närförorter. Jag vill också se mer moderna kollektivboenden i Stockholm där nyanlända, ensamma och äldre kan bo och dela utrymmen. Sedan tror jag att vi kan freda en del områden och inte förtäta med flerfamiljshus i gamla villaområden.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Vad är ditt partis viktigaste förslag för att minska segregationen i Stockholm?

– Jobben och skolan är viktigast. Det är sju gånger fler arbetslösa som är utrikesfödda än inrikesfödda och det är för många som är fast i aktiviteter som inte leder till jobb. Vi föreslår att man redan efter tre månaders bidragsberoende ska kunna delta i ett samhällsnyttigt arbete. Vi vill också ha SFI med öppen förskola och flytta förvaltningar till ytterstaden.

Vilket är skolans största problem? Hur vill du försöka lösa det under kommande mandatperiod?

– Att lärare inte har möjlighet att vara just lärare. Här måste vi säkerställa att de har frihet, förmåga och tid att kunna ägna sig åt undervisning och ämnen. Jag vill också att vi förlänger läsåret till 190 dagar så att eleverna får mer tid till matematik, svenska och ämneskunskaper. Vi vill också ge rektorerna större frihet att leda skolan själva.

Hur vill du minska bilköerna?

– Vi vill bygga den Östliga förbindelsen. Vi behöver en ringled runt Stockholm som leder bort trafik som inte ska vara här. Vi tror också att en Centralbro som leder ner trafik under jord förbättrar framkomligheten och stadsmiljön. Vi är inte emot cykelbanor, men det måste finnas någon sans och balans. Vi förstår att bilen kommer var fortsatt viktig för många stockholmare.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Äldre är en växande grupp, hur vill du förändra äldreomsorgen under kommande mandatperiod?

– Jag skulle jag vilja se att alla som jobbar inom hemtjänsten och på äldreboenden blir Silviacertifierade för att möta upp det ökade behovet av demenskompetens. Sedan vill vi att fler ska kunna bo kvar hemma om de vill, bland annat med hjälp av hissar utanpå trevåningshus och smarta armband. För att undvika att många olika personer kommer på natten från hemtjänsten kan digitala lösningar som kameror underlätta för att säkerställa äldres hälsa.

Vill ditt parti att fler privata företag driver skolor, friskolor och äldreomsorg i Stockholm?

– Ja. Vi vill ha valfrihet, att det är stockholmare och inte politiker som väljer. Sedan vill vi ha kvalitetsuppföljningar. För man ska hela tiden hålla det man lovar. Jag vill också att de med långa köer och är eftertraktade, oavsett om det är kommunala eller fristående, ska ha möjlighet att kunna växa.

Vill bestämma. Anna König Jerlmyr (M) är sugen på att ta makten i Stockholms stad. Vad hon håller i handen? Ett hjälpmedel för läxläsning. Foto: Linda Gren

Anna König Jerlmyr (M) om sin personliga sak

Vi har bett alla vi möter att ta med en personlig sak som representerar den egna politiken. Så här säger Anna König Jerlmyr om hjälpmedel i skolan:

"Det här är ett visuellt hjälpmedel som jag använder för min son i skolan. Jag lägger mycket tid på läxläsning och på stöd i skolan. Och jag vet att även många andra elever behöver liknande hjälp och fångas upp i tid. Därför ligger den här frågan mig varmt om hjärtat. Jag vill att fler barn och unga ska fångas upp i tidiga åldrar så att de kan klara skolan. Det är i kunskapsjobben de framtida jobben kommer att finnas och det är det vi måste konkurrerar med i framtiden. Därför måste alla barn i Stockholm klara skolan".

Så vill Moderaterna förändra kommunalskatten

partiet vill sänka den efter valet.

Anna König Jerlmyr (M). Foto: Linda Gren

Mer om Anna König Jerlmyr

Ålder: 40

Bor: Östermalm.

Gör: Gruppledare för Moderaterna i Stockholm.

Familj: Man och tre barn.

Tjänar: 119 700 kr/mån.