Foto: Fredrik Gustafsson

Ännu en konkurs: ”Finns nog inget”

Enköpingsföretaget SGE Construction AB med miljonskulder, som bildades ur MB-Byggs uppmärksammade konkurs 2017, har också det försatts i konkurs. Och inte heller den här gången verkar det gå att få fram några pengar till fordringsägarna. – Det är nog väldigt tunt, det finns nog ingenting, säger advokaten Lennart Olsson.

  • Publicerad 10:17, 11 okt 2019

Tisdagen den 1 oktober i år försattes Enköpingsföretaget SGE Construction AB i konkurs i Stockholms tingsrätt, efter att bolagets styrelseledamot Peter Hagerman själv begärt bolaget i konkurs.

Enligt företagets årsredovisning för 2017 omsatte SGE nära 108 miljoner kronor, och hade ett resultat på nära sju miljoner kronor i resultat efter finansiella poster.

I årsredovisningen för 2018 ser det annorlunda ut. Där redovisar man en nettoomsättning på 68 miljoner och en förlust på 15,4 miljoner kronor.

Ville lämna styrelsen

Den 7 september, alltså 20 dagar innan bolaget begärde sig själva i konkurs, skickade styrelseledamoten Peter Hagerman in en ändringsanmälan till Bolagsverket. Han ville göra ett utträde ur styrelsen.

Du begärde utträde ur styrelsen så sent som den 7 september?

– Jag hade tänkt det, men det har legat på hold. Jag har till exempel inte betalat in avgiften, säger Peter Hagerman.

Tror du man kommer att få fram några pengar under konkursen?

– Det är jag dålig att svara på. Det är advokat Lennart Olsson bättre att redogöra för, säger Peter Hagerman.

Läs även: Krävde in miljonskulder – då kom fräcka vändningen

Efter några försök får undertecknad tag i Lennart Olsson, som var SGE:s rekonstruktör vid det andra rekonstruktionsförsöket, på telefon. Vi ställer samma fråga till honom:

Tror du man kommer att få fram några pengar under konkursen?

– Nej, det tror jag inte. De medel man skulle få in var för jobb man gjorde under rekonstruktionstiden. När rekonstruktionen avbröts, avbröts även projekten. Det är nog väldigt tunt, det finns nog ingenting, säger Lennart Olsson.

Kartläggning. I veckans papperstidning har vi kartlagt hur det gick till när MB-Bygg blev en SGE-konkurs.

”Vet just ingenting”

Företaget föreslog i sin konkursbegäran att advokat Jonas Reiner, med säte i Stockholm, skulle förvalta konkursen. Ett förslag som Stockholms tingsrätt beviljade förra tisdagen.

– Jag vet egentligen ingenting i dagsläget. Jag vet att det är ett byggbolag och att det inte verkar finnas mycket till tillgångar. Nästa steg blir att lägga beslag på bokföringen, säger Jonas Reiner, som alltså utsetts till konkursförvaltare.

I SGE:s senaste årsredovisning uppger man att bolagets långfristiga skulder uppgår till 13,2 miljoner kronor. Bolaget har också ett aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden på 4 686 353 kronor, varav 4,3 miljoner kronor avser skatteskulder. Det finns också sex aktuella betalningsförelägganden på nära 1,8 miljoner kronor.

I början av november ska konkursförvaltaren lämna in en konkursbouppteckning till tingsrätten, som redovisar bolagets samtliga tillgångar och skulder.

Den 19 november ska sedan ett edgångssammanträde äga rum i Stockholms tingsrätt. Där ska en representant från SGE Construction avlägga ed på att konkursbouppteckningen konkursförvaltaren tagit fram är riktig och stämmer överens med verkligheten.

Bergvretenskolan vidare i Vi i femman

Nyheter 106 klasser i Uppsala län sökte, men det var bara åtta klasser som gick vidare. Bergvretenskolans 5C är en av dem. De ska nu tävla i Sveriges största kunskapstävling ”Vi i femman” i P4 Uppland.tisdag 21/1 12:57

Ingen skidbacke i Skattmansö i år

Nyheter I dagarna var det tänkt att Skattmansöbacken skulle öppnas för allmänheten. Men så kommer det inte att bli. – Det är förjävligt, säger Linus Lindbom, Skattmansöådalens ordförande.tisdag 21/1 9:40