KOSTNAD. Järnvägen ska grävas ned ytterligare 265 meter i riktning mot Duvbo. För detta väntas kommunfullmäktige klubba ett avtal där kommunen medfinansierar med 321 miljoner kronor. Foto: Ulrica Andersson

Ännu mer järnväg ska grävas ned

Kommunen lägger ytterligare 321 miljoner kronor på nedgrävningen av järnvägen. Tunneln ska förlängas västerut.

  • Publicerad 12:54, 5 dec 2017

Ett välkommet tillskott för vårt lokala näringsliv

Ytterligare 265 meter västerut kommer framtidens fyrspåriga järnväg genom Sundbyberg att vara nedgrävd. Staden och Trafikverket har kommit överens om den lösningen, enligt ett pressmeddelande.

Totalt kommer järnvägstunneln genom centrala Sundbyberg alltså att vara 1,4 kilometer lång.

– Det här är en bra investering i Sundbybergs framtid. Genom att tunneln förlängs frigör vi mer mark för stadskärnans förtätning. Resultatet blir att fler människor hittar hem i Sundbyberg, ett välkommet tillskott för vårt lokala näringsliv, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, i pressmeddelandet.

Bostäder såväl som lokaler för handel och kontor kommer kunna byggas på den mark som då frigörs, enligt kommunen.

Den barriär mellan Duvbo och nya stadskärnan, som det ursprungliga förslaget innebar, är enligt det nya förslaget borta. Gång- och cykeltrafikanter från västra och nordvästra delarna av Sundbyberg får förbättrad tillgänglighet.

Grönytorna som överdäckningen medför kommer ansluta mot park- och bryggområdet och ge "en sammanhängande gestaltning genom hela stadskärnan", enligt kommunen. Dessutom kommer de som bor i Annedal få en lockande ingång till stadskärnan.

Sedan tidigare har kommunen avtalat med Trafikverket om att bidra med 800 miljoner kronor, enligt ett beslut i kommunfullmäktige 2013. Då ingår medfinansiering med 450 miljoner kronor och att kommunen åtar sig att utföra arbeten till ett värde av 350 miljoner kronor.

Framtida exploateringsintäkter kommer kunna täcka upp delar av utgifterna, något som enligt förvaltningen ska beaktas i budgeten för de kommande åren.

"Stadsledningskontoret konstaterar att finansiering kommer att kräva förstärkt resultat vid bibehållen budget 2018 och framåt. Förstärkning kan efter prövning ske genom utdelning från bolagskoncernen", skriver förvaltningen i beslutsunderlaget.

Kommunstyrelsen har sagt ja till tilläggsavtalet och fullmäktige ska fatta beslut 18 december.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

"Vi är inte ett borgerligt parti"

Nyheter Gary Aelius (SD) om politik, religion och flyktingar I vårt femte politikerporträtt möter ni Sverigedemokraternas gruppledare, Gary Aelius.fredag 20/7 9:07

MP: Grönt ljus för fler busskörfält

Nyheter Ännu ett oppositionsparti i landstinget höjer rösten till förmån för SL:s bussförare. Att slippa kolla biljetter och ha tillgång till fler körfält är deras bud för att förbättra arbetsmiljön.torsdag 19/7 14:27