Det var i slutet av januari som Botkyrka kommun avslöjade att en anställd barnskötare erkänt sig skyldig till sexuella övergrepp på förskolan han jobbat på, samt kränkande fotografering och barnpornografibrott. Foto: Sacharias Källdén

Anställde misstänkt barnskötare - får kritik i internutredning

Kommunens egen utredning om ärendet med barnskötaren som erkänt sexbrott mot barn på en förskola i Botkyrka visar att det finns flera brister vid rutiner och informationsöverföring mellan chefer och personal. Dessutom orosanmäldes inte en händelse, som borde ha anmälts.

  • Publicerad 11:45, 20 feb 2020

Efter att det blev känt att en manlig barnskötare förgripit sig sexuellt på barn på en förskola i Botkyrka, inledde kommunen en intern utredning kring förskolans regler och rutiner.

Utredningen bygger på intervjuer och dokument och rutiner och arbetssätt på förskolan. Resultatet visar bland annat att en händelse mellan barn borde ha resulterat i en orosanmälan och rapporterats till huvudman. Detta gjordes inte då. Ingen barnskötare var då utpekad, men ärendet är nu hos polisen för vidare utredning.

Misstänkta pedofilen tog hand om hans barn

– Vi ser givetvis allvarligt på det som framkommit i utredningen och vi har redan beslutat om flera åtgärder som redan införts eller håller på att införas. Nu tittar vi på vilka ytterligare åtgärder vi behöver genomföra för att göra förskolan så trygg och säker som möjligt för barnen, säger Anette Älmdalen, tf utbildningsdirektör i Botkyrka kommun, i ett uttalande.

Hon hänvisar till den handlingsplan som BotkyrkaDirekt har rapporterat om tidigare i veckan. Där framgår dock inte hur man arbetar vidare med referenstagning vid nyanställning.

Tidigare anmäld

Innan barnskötaren anställdes av Botkyrka kommun hade han jobbat på en förskola Ekerö kommun i 11 år. Där utreddes han av polis misstänkt för sexuellt ofredande mot barn. Den utredningen lades dock ner.

I internutredningen har den chef som anställde barnskötaren i Botkyrka intervjuats. Hon säger att man alltid tog referenser vid nyanställning, men kunde inte minnas vilka man pratat med när den nu häktade barnskötaren anställdes.

– En sak vi håller på att undersöka är hur informationsöverföringen mellan kommuner kan förbättras i samband med referenstagning. Det är en fråga som vi kan behöva lyfta på nationell nivå. Vi måste göra allt vi kan för att hindra att det som hänt skulle kunna hända igen, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande utbildningsnämnden, i ett uttalande.

Efter internutredningen ska Botkyrkas rutiner kring referenstagning ses över.

Inga rutiner för fotografering

Ett av brotten som barnskötaren utreds för är kränkande fotografering på förskolan samt grovt barnpornografibrott. Och en av internutredningens slutsatser är att det har saknats rutiner för fotografering.

Internutredningen visar också att förskolan har saknat rutiner för stängning och öppning, för vila- och omsorgssituationer, utflykter, praktikanter och vikarier samt anmälningsplikt.

Utredningen bygger delvis på intervjuer med medarbetare på förskolan, totalt 18 stycken. 16 av dessa uppger att man har uppvisat utdrag ur belastningsregistret vid anställning, medan bara 12 uppger att de har blivit informerade om rutiner och riktlinjer.

När frågan ställdes kring hur de anställda kände till sina skyldigheter att anmäla missförhållanden, svarade 16 stycken att de kände till dem. Dock svarade sex stycken att de var osäkra på till vem de skulle rapportera en sådan händelse till. De berättar också att det är svårt att veta var gränsen går för vad man ska anmäla.

Häktade barnskötaren polisanmäld redan 2012

Kommunens nya krav efter pedofilskandalen

Detta visar internutredningen:

Det finns brister i de rutiner som utredningen tagit del av och det finns tecken på att uppföljning av rutinerna är eftersatt.

Vissa rutiner saknas och informationsöverföringen mellan chefer och personal verkar i vissa fall vara bristfällig.

Gällande rutiner vid nyanställning har följts, medarbetare får uppvisa registerutdrag och chefer tar referenser.

Överföringen av uppgifter mellan arbetsgivare i samband med referenstagning har inte fungerat.

Det finns en händelse mellan barn som utredningen tagit del av som borde ha föranlett orosanmälan och rapporterats till huvudman. Ingen barnskötare var utpekad och ärendet är nu hos polisen för vidare utredning.

Det finns brister i rutiner och arbetssätt och det är viktigt att en extern utredning tar vid för att se över vilka ytterligare åtgärder som krävs.

Utredningen kan inte bedöma om det skulle ha varit möjligt för chefer och personal att upptäcka de brott som barnskötaren är misstänkt för.

Källa: Botkyrka kommun