Antingen får de flytta – eller bo kvar i ett halvt hus

Ekerö bostäder planerar att riva och bygga om flera hus i Svartsjö. Pia Nilsson och hennes familj kan då förlora sin älskade bostad – eller tvingas bo i ett halvt hus.

  • Publicerad 15:57, 14 dec 2018

Vi är i skriande behov av att skapa nya bostäder.

På Kumlavägen intill slottet äger Ekerö bostäder flera mindre fastigheter. Men de har med tiden blivit eftersatta och behovet av fler lägenheter är stort. Nu planerar det kommunala bostadsbolaget en ordentlig upprustning i området, bland annat genom att riva och bygga nytt. Totalt handlar det om ett 20-tal lägenheter.

Men planerna har mötts av oro och bestörtning bland boende. Flera av Ekerö bostäders hyresgäster är nu uppsagda och har erbjudits annat boende i kommunen. Hur många som blivit av med kontrakten vill bolaget inte uppge.

Bostadshusen, som Riksantikvarieämbetet klassar som riksintresse för kulturmiljövård, byggdes under tidigt 1900-tal som personalbostäder till bland annat fängelset. Men ägarstrukturen i området är blandad.

Inga planer på att flytta

Pia Nilsson och maken Tommy äger sin bostad – i ena halvan av en så kallad parkvilla. Den andra halvan ägs av Ekerö bostäder.

– Vi älskar att bo här. Det här är vår plats på jorden, säger hon.

De har inga planer på att flytta, men Ekerö bostäder vill annorlunda. I juli kom bolagets vd på besök.

– Helt plötsligt stod han utanför dörren och sade att de vill köpa vår del i parhuset. Sedan vill de riva hela huset och bygga en eller två högre flerfamiljshus på tomten. Vi blev helt överrumplade, det var oerhört obehagligt.

Ekerö bostäders delar av fastigheterna är i dåligt skick. Men enligt flera boende som Mälarö Tidning varit i kontakt med handlar behovet mest om ytskiktsrenovering.

"Gedigna stenhus"

Om paret Nilsson inte vill sälja sin halva kan det innebära att den andra halvan rivs och ersätts.

– Det skulle förstöra vår del både konstruktionsmässigt, estetiskt och värdemässigt. Huset är byggt som ett hus. Det här är gedigna stenhus och vi har renoverat vår del under alla år vi bott här.

Hur känns allt det här?

– Helt fruktansvärt. Vi bor här för att vi vill bo här och har investerat våra liv i det här huset. Vi vill bo här resten av våra liv, det är jättejobbigt.

– Vi förstår ju att man måste bygga bostäder, men att riva fullt beboeliga hus av riksintresse, det vänder vi oss starkt emot, säger Pia Nilsson.

Blev uppsagda

Janne Carlsson och hans sambo Camilla var fram tills nyligen hyresgäster i en av parkvillorna. Men i oktober fick de uppsägningsbeskedet. De har erbjudits nya lägenheter på centrala Ekerö, men med sju bilar är det svårt att bo var som helst.

– Jag fick panik när det här kom upp. Vi har hyrt vår lägenhet i 25 år och hade gärna bott kvar, säger Janne Carlsson.

Nu har paret flyttat till Prästnibbla längre upp på Färingsö och hyr av en privat värd. De undviker gärna Ekerö bostäder om det går, berättar han.

– Förtroendet är helt borta.  

Just nu utreder Ekerö bostäder vad som behöver göras med de olika fastigheterna som ska ersättas med nya modernare byggnader. Bolaget arbetar för att områdets karaktär ska bevaras i enlighet med riksintresset och hoppas även kunna genomföra en del av åtgärderna utan detaljplaneändringar.

– Vi är i skriande behov av att skapa nya bostäder. Fler än 9 000 personer står i vår bostadskö, säger bolagets vd Timo Siikaluoma.

Ska utreda

Han känner inte igen att han skulle ha pratat med Pia Nilsson om möjligheten att riva ena halvan av deras hus. Men det skulle vara tekniskt möjligt, menar han.

– Vi kommer förstås att utreda detta närmare så småningom för ett vidare beslut.

Flera av de boende har berättat att de upplevde det som lite hotfullt när du personligen besökte dem med beskedet om att flera hus ska rivas, vad säger du om det?

– Jag blev faktiskt bra bemött av våra hyresgäster. Jag träffade alla hyresgäster två tre gånger för att personligen berätta om mitt uppdrag av vår styrelse.

– Bolaget har att agera utifrån befintliga förhållanden och försöka utveckla fastigheterna och lyfta området. Avsikten har varit att uppriktigt beskriva situationen som den är, att Ekerö bostäder har kommit till ett läge då det är hög tid att utveckla fastigheterna, säger Timo Siikaluoma.

Detta vill Ekerö bostäder göra

Bostadsbolaget vill riva två av sina eftersatta hus på Kumlavägen för att ersätta dem med nya moderna byggnader, ett till två hus per fastighet i två plan. Husen planeras ha fyra till sex lägenheter.

Alla fastigheter behöver dock inte rivas. En byggnad kan komma att totalrenoveras.

Fortfarande kritiskt tillstånd efter våldsamt bråk

Nyheter Tillståndet för offret är fortfarande mycket allvarligt en månad efter det våldsamma bråket i en villa i Knalleborg. Två personer sitter häktade misstänkta för händelsen.lördag 15/6 1:15