Är Spånga-Tensta en splittrad stadsdel? Det tycker Ann-Marie och Dag Holmberg, och många fler. Foto: Google Earth, CNES/Airbus/Mikael Andersson

Är det här Sveriges mest splittrade område?

Tjugo år efter att Spånga och Tensta blev en och samma stadsdel beskriver boende en splittring mellan områdena. Nu höjs röster i sociala medier för att de två ska gå skilda vägar.

  • Publicerad 12:03, 5 okt 2017

Det är ett samhällsproblem och politikerna behöver ta ett helhetsgrepp på det

För runt tjugo år sedan sammanfogades Spånga och Tensta till en politisk enhet under stadsdelsnämndsreformen.

Men den stadsdel som då bildades, upplever många i dag som ett tudelat område. Boende går så långt som att tala om ”en osynlig mur” mellan gamla Spånga och Tensta.

– Det är definitivt inte bra. Men hur gör man för att lösa det? Jag har inte receptet, säger Dag Holmberg, Tenstabo sedan 1968, som bor i vad han beskriver som ”ingenmanslandet” mellan de två områdena.

Många av de vi frågar på stan håller med om att stadsdelen rymmer två skilda världar där de boende sällan möts.

– Det är ett samhällsproblem och politikerna behöver ta ett helhetsgrepp på det, säger Mats Kjellberg, boende i Solhem som själv aldrig är i Tensta centrum.

Rättargårdens öppna förskola lockar Spångabor till Tensta

”Som natt och dag”

Splittringen mellan Spånga och Tensta märks också av alltmer i sociala medier.

”Bryt upp Spånga-Tensta. Slå ihop Spånga och Bromma i stället. Tensta och Spånga är som natt och dag. Det måste vara oerhört svårt att styra en stadsdel med två så olika demografi”, skriver Jesper Nilsson i en lokal Facebook-grupp.

"Kan upplevas som orättvist"

Bland Spångaborna finns också en oro för att det egna området skulle negligeras resursmässigt.

Men enligt stadsdelsdirektör Per Kjellander får Spånga-Tensta mer pengar i budgeten just eftersom att socioekonomiskt svagare Tensta tillhör stadsdelen.

– Då bör pengarna också användas till satsningar där i större grad. Men jag förstår om det kan upplevas som orättvist om man inte känner till bakgrunden, säger han.

Boende har också noterat en snedfördelning på stadsdelsförvaltningens egen nyhetssida på nätet, där försvinnande få nyheter rör de boende på Spångasidan.

– Vi behöver kanske satsa mer på kommunikationen så att alla känner sig delaktiga, säger Per Kjellander.

Företagare i Spånga arga för att Tensta får mer pengar

Helen Toomik, Solhem. – Det finns en separation mellan områdena. Spångaborna hamnar inte ofta i Tensta. Jag vet inte om det vore bättre om stadsdelen var mer enad, men med det avstånd som finns mellan områdena i dag kanske man missar möjligheter på andra sidan? Foto: Mikael Andersson

Tedros Asmelash med sin dotter, Tensta. – Jag är i Spånga ungefär en gång i veckan, när min son har fotbollsträning på Gläntans bollplan. En mer integrerad stadsdel skulle kanske förbättra möjligheterna för de som bor här? Foto: Mikael Andersson

M: "Ett socialt experiment"

Stadsdelsnämndens vice ordförande Ole-Jörgen Persson (M), har märkt av att stadsdelens utformning diskuteras.

– Tanken bakom att lägga dessa väldigt olika områden i en stadsdel var att det skulle ge en dynamisk effekt. Det var i mångt och mycket ett socialt experiment. Men det har ju inte riktigt fungerat. Stadsdelen är en av de mest segregerade i landet, säger han.

Ole-Jörgen Persson skulle själv hellre se stadsdelen som en del av en större enhet.

– Upplever väldigt många att de inte får tillbaka tillräckligt för det man betalar skatt för så är det inte bra för sammanhållningen i stadsdelen och det skapar konflikter som vi inte vill ha, säger han.

MP: Boende möts för lite

Sus Andersson (MP), ordförande i nämnden, tycker inte om ordet ”splittring”, som hon tycker förmedlar att boende tar avstånd från varandra. Men hon håller med om att boende i Spånga och Tensta möts för lite. Något de vill motverka genom att satsa pengar på gemensamma marknader och nationaldagsfirandet.

– Jag tror att många av de saker som människor uppfattar som problem, som polisiära frågor, inte ligger på stadsdelsnivå och att det därför inte skulle spela någon roll om Spånga satt ihop med något annat område, säger Sus Andersson.

Ulrika Sandberg, Solhem. – Det är inget nytt att stadsdelen är splittrad. Vad som behöver göras? Det låter floskligt, men allt handlar om möten? Jag vet inte om det vore bättre att Spånga satt ihop med Bromma istället. Problemen skulle ändå fortsätta tror jag. Eller så skulle det vara bättre för att vi har liknande frågeställningar att handskas med? Det är en komplicerad fråga. Foto: Mikael Andersson

Princess Lat, Tensta. – Jag är nästan aldrig i Spånga. I kollektivtrafiken tar jag blåa linjen så jag har ingen anledning att åka dit. Ibland går jag mot Spånga By och Spånga IP. Foto: Mikael Andersson

Ann-Marie och Dag Holmberg, Tensta. – Att stadsdelen är splittrad det får man lov att säga – det hörs till och med på namnet! Såhär uppdelat var det inte förr, säger Ann-Marie. – Det är definitivt inte bra. Men hur göra man för att lösa det? Jag har inte receptet, säger Dag Holmberg. Foto: Mikael Andersson

Slogs ihop på 90-talet

1997 formades stadsdelen Spånga-Tensta i den stora stadsdelsnämndsreformen som skulle engagera medborgare i den lokala politiken.

Sedan reformen har de initialt 24 stadsdelsnämnderna bantats ner två gånger. I dag är antalet nämnder 14 stycken.

Stadsdelsnämndernas geografiska avgränsning väcker fortfarande diskussion. I år föreslog Moderaterna i en motion till kommunfullmäktige att stadsdelsnämnderna i Spånga-Tensta, Bromma, Rinkeby-Kista och Hässelby-Vällingby skulle slås ihop till stadsdelsnämnden Västerort.

Brommapolitikern om nomineringen till skolborgarråd

Nyheter Hon kan ersätta Lotta Edholm Tidigare i år meddelade Lotta Edholm (L) att hon lämnar posten som skolborgarråd. Nu har Liberalernas valberedning i Stockholms stad tagit fram sitt förslag till ersättare.onsdag 29/1 17:01

De vill se fler yngre dansa folkdans i Spånga

Nyheter "Dansar inte som man gjorde för 100 år sedan" Varje måndagskväll intar ett gäng folkdansare Spånga Folkan. Nu hoppas gruppen att fler unga ska ansluta.onsdag 29/1 16:22

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt