Återställd. VA-arbetet på Torggatan avbryts på grund av stundande julhandel. Foto: Fredrik Gustafsson

Arbetet avbryts – för julhandeln

VA-arbetet på Torggatan avslutas i förtid, för att inte störa julhandeln. – Eftersom vi närmar oss jul och kommande julhandel har vi beslutat att avsluta arbetet på Torggatan. De arkeologiska utgrävningarna är så omfattande och arbetet skulle ha tagit alldeles för lång tid, säger Patrik Holm, plan- och exploateringschef.

  • Publicerad 11:51, 28 okt 2019

Sedan månadsskiftet maj/juni pågår ett febrilt arbete på Eriksgatan/Torggatan med att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar, vilket gjort att delar av gatan är avstängd för biltrafik sedan arbetet inleddes. Också korsningen Kungsgatan/Torggatan är avstängd på grund av arbetet.

Ett arbete som enligt den första tidsplanen skulle ha färdigställts nu i oktober. Men för ett par veckor sedan meddelade kommunen att VA-arbetet behövde förlängas till och med den 30 november. Orsaken är att arkeologer som övervakar schaktningen har gjort flera fynd på platsen.

– Ju närmare torget vi kommit, desto fler lämningar har vi hittat, sade Elin Evertsson, arkeolog och projektledare på Arkeologikonsult, i en intervju i EnköpingDirekt för några veckor sedan.

Nu avbryter kommunen arbetet i förtid och därmed avslutas också den arkeologiska utgrävningen av platsen.

– Eftersom vi närmar oss jul och kommande julhandel har vi beslutat att avsluta arbetet på Torggatan. De arkeologiska utgrävningarna är så omfattande och arbetet skulle ha tagit alldeles för lång tid, säger Patrik Holm, plan- och exploateringschef.

Nu ska schaktgropen på Torggatan fyllas igen och vägbanan kommer att återställas i november. Det trots att alla va-ledningar inte är utbytta än. De ska istället tas vid ett senare tillfälle när avspärrningarna inte stör lika mycket som under julhandeln, enligt kommunen.

Korsningen Torggatan-Eriksgatan kommer dock fortsatt att vara avstängd för trafik.

BLÅLJUS: Tacka hunden (och vittnen) för att BMW-tjuvar på Korsängen kan vara fast

Nyheter Vaken allmänhet är en stor hjälp för polisen. God polisintuition också. Helgen gav exempel på båda delar.måndag 25/5 14:16