Nedskärning. Barn till arbetslösa föräldrar får färre förskoletimmar från och med den 1 april 2020. Foto: Jannie Flodman

Arbetslösa i Botkyrka förlorar förskoletimmar

Nästa vecka fattas beslut om att minska antalet förskoletimmar för barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa. Från dagens 35 till max 25. Det trots att förvaltningen varnar för att de nya reglerna kommer slå mot samhällets svagaste.

  • Publicerad 09:51, 12 feb 2020

Som ett sätt att tackla svårare ekonomiska tider gick Botkyrka kommun innan jul ut med att man planerar att skära ned på antalet förskoletimmar för barn med arbetslösa och föräldralediga föräldrar. I nuläget får barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga samma tillgång till förskola som alla andra, det vill säga max 35 timmar per vecka.

Barn till arbetslösa kan få färre förskoletimmar

På tisdag samlas utbildningsnämnden för att ta ett beslut.

Enligt förslaget som presenterats ska antalet förskoletimmar begränsas till två alternativ:

1. 15 timmar per helgfri vecka. Halv avgift.

2. 25 timmar per vecka, uppdelat på 5 timmar per dag. Hel avgift.

De nya tiderna beräknas träda i kraft redan om knappt två månader, den 1 april 2020. Då räknar kommunen med att kunna spara 3,3 miljoner kronor för 2020.

– Vi uppdaterar riktlinjerna för vistelsetider i förskolan. När vi införde rätten till 35 timmar per vecka gjorde vi det för att barnen skulle klara svenska språket och få det pedagogiska. När vi tittar på verksamheten idag ser vi att det främst är fem timmar om dagen, mellan 9–14 som den pedagogiska verksamheten är lagd, och den kommer vi fortsätter erbjuda, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Kan få motsatt effekt

Men i en riskanalys gjord av utbildningsförvaltningen görs bedömningen att förslagets samhällsekonomiska konsekvenser sannolikt kommer att kosta mer än vad man hoppas kunna spara om förslaget klubbas. Förvaltningen slår också fast att förslaget kan leda till en minskad jämlikhet för Botkyrkaborna.

Bland annat kan långtidsarbetslösa kvinnor få det svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden om de måste vara hemma med barnen oftare. Det kan också leda till att äldre syskon får ta ett större ansvar för de yngre, vilket påverkar barnens skolgång. Det visar alltså riskanalysen som kommunen själva har gjort.

– Jag tror de har målat upp ett worst case-scenario. Vi behöver väga effektiviseringen mot andra möjliga effektiviseringar, som att dra ned på barnpengen. Då är det här ett beslut som vi i nämndgruppen kan stå bakom, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Stora skillnader inom kommunen

Särskilt påverkas området kring norra Botkyrka, där vart tredje barn har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga. En betydligt större andel än i Tumba och Tullinge, där endast en tiondel av barnen påverkas.

Är inte denna verksamhet då extra viktig i norra Botkyrka?

– Förskolan spelar en särskilt viktig kompensatorisk roll. Till exempel kan förskolan stärka det svenska språket för barn som inte nödvändigtvis får med sig det från hemmet, säger Emanuel Ksiazkiewicz och fortsätter:

– Vistelsetiden spelar roll, men det finns andra delar som vi stärker som har större kompensatorisk effekt. Och eftersom att den pedagogiska tiden finns kvar för samtliga barn så är det vår bedömning att vi bibehåller kvalitén. 

Politiker. Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande. Foto: Botkyrka kommun