Foto: Larske / Ulf Edgren

En vattenpark mot Slottet? Foto: Mica Eriksson

Arkitekter tar strid för Kungsan – med helt nya förslag

Apples planer på en butik har satt igång en debatt om det framtida Kungsträdgården – och har fått en mängd arkitekter att rita egna förslag.

  • Publicerad 16:31, 4 maj 2017

Det är Sveriges Arkitekters akademi för Landskapsarkitekter som samlat in ett 50-tal arkitektidéer för hur ett framtida Kungsan skulle kunna se ut – om inte Apple får igenom sina planer på en ny butik där TGI Fridays ligger i dag.

– Initiativet kom från några medlemmar som reagerat på förslaget om en Apple-butik och som ville vara med och komma med förslag på andra lösningar istället för enbart kritik, säger Lisa Runnérus, ledamot i Sveriges Arkitekters akademi för Landskapsarkitekter.

Okända detaljerna kring Apples planer för Kungsan

Efter en diskussionskväll på ArkDes på Skeppsholmen i kväll ska förslagen lämnas in som ett samrådsyttrande till Stockholms stad.

Idéerna är mer eller mindre realistiska och bygger varav de flesta bygger på en tanke om offentlig finansiering.

En portal av betong. Foto: Ulf Edgren

Foto: Larske / Ulf Edgren

A better folly av Ulf Edgren

Arkitekten Ulf Edgren har skapat en svårdefinierad konstruktion i tunn vit betong som kanske bäst beskrivs med det engelska ordet ”folly”. En konstruktion som i första hand är tänkt att smycka en plats men som också fyller andra funktioner.

Hur har du tänkt?

– Tanken är att ge tillbaka platsen till allmänheten. Den här strukturen har egentligen inte något speciellt syfte utöver att den ger folk möjlighet att ta den i anspråk. Det är också dess styrka och den ska vara en markör för att Kungsträdgården är en offentlig plats.

Besökare kan vistas både under och på den och de breda trapporna ska ge en känsla av det är något övreståndsmässigt som blivit för alla.

– Hela ovansidan fungerar sm en parkett där hela parken blir som en scen, säger Uld Edgren.

Skulle det gå att bygga en sådan här på riktigt?

– Ja, den här är preliminärt beräknad för att vara hållfast trots att den bara är 15 centimeter tjock.

Den diskussion om Kungsan som startat i och med Apples köp av TGI Fridays-fastigheten är av godo, anser Ulf Edgren.

– Det är jättebra att Kungsan får uppmärksamhet i och med Apple store. Jag skulle gärna se något liknande det jag skissat på där. Det är inte svårt att förbättra platsen jämfört med hur den ser ut idag. Men att låta Apple göra en så offentlig plats till sin egen är fel enligt mig.

Trycker ner butiken under jord. Foto: Magnus Schön

Äppellund istället för Apple-butik. Foto: Magnus Schön

Gratis äpplen av Magnus Schön

Landskapsarkitekten och arkitekten Magnus Schön har lekt med den maktkamp som uppstår mellan det kommersiella och det offentliga. I hans förslag finns en Apple-butik i Kungsan, men istället för att ta plats från marknivå har den tryckts ner under jorden. Ovanpå alltihop har en äppellund tagit plats.

Hur har du tänkt?

– Apples förslag blev en tankeställare. Kungsan är en väldigt offentlig plats och jag tycker att det allmännas bästa borde råda här. Men det behöver inte vara antingen eller. Man kanske kan hitta en win win-situation. Man kanske kan tillföra kommersiella inslag om de samtidigt ger någonting tillbaka till det offentliga. Här får Apple ge tillbaka äpplen.

Skulle det gå att göra det här på riktigt?

– Det är klart att det går. Men butiken kan ha invändningar såklart, det blir ju inte det bästa skyltläget. Men rent tekniskt går det.

Vad tycker du om den diskussion om Kungsan som Apples planer satt igång?

– Det är jättebra att det förs en offentlig diskussion där även andra än de direkt insatta är med. Det kan bli olyckligt om inte alla får komma till tals om en sådan offentlig plats som Kungsträdgården.

En vattenpark mot Slottet? Foto: Mica Eriksson

Kungsträdgården Vattenträdgården av Mica Eriksson på Vi arkitektur

Arkitekten Mica Erikssons vision för Kungsträdgården är stor. I hennes förslag tillåts Kungsan svälla ut över nuvarande gränser och gå över i en vattenpark på andra sidan Strömgatan – ute i Strömmen.

Hur har du tänkt?

– Det offentliga som förloras i och med det nya Kungsan och en Apple-butik vill jag kompensera genom att Kungsan expanderar åt andra hållet över vattnet där den avslutas i en vattenträdgård. Tanken är att tillgängliggöra en av innerstans största kvaliteter: vattnet.

Bassänger ska erbjuda stockholmare en möjlighet till bad under sommarhalvåret, med utsikt över Slottet och hela Kungsan.

Skulle det gå att göra det här på riktigt?

– Helt ärligt tror jag inte det. Men det hade varit kul.

Vad säger du om den debatt som förs om Kungsan i och med Apples planer?

– Den är intressant. På ett sätt är det bra att Apples planer fått sådan spridning för det sätter ljus på att de offentliga rummen måste värnas.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.