Åtal för grov våldtäkt – mannen kan utvisas

En man i 20-årsåldern misstänks ha våldtagit en 17-årig flicka sommaren 2018. Han åtalas nu för grov våldtäkt.

  • Publicerad 16:49, 22 jun 2020

Åklagaren yrkar på att mannen ska utvisas från Sverige.

Mannen har enligt åtalet, någon gång mellan den 23 juni 2018 och den 21 juli 2018 på Lillsidan i Enköping, genomfört ett samlag med flickan som inte deltog frivilligt.

Utsatt situation

Flickan befann sig vid tillfället i en särskilt utsatt situation på grund av sömn och berusning, vilket mannen otillbörligt utnyttjade. Under samlaget har mannen hållit fast flickan. Vid samma tillfälle har även en okänd gärningsman genomfört samlag med flickan som inte heller då deltog frivilligt.

Grovt brott

På grund av gärningarna har flickan orsakats smärta i underlivet. Brottet anses vara grovt eftersom fler än en gärningsman förgripit sig på flickan, samt med hänsyn till hennes låga ålder, 17 år, och det faktum att hon befunnit sig på en för henne obekant plats tillsammans med cirka åtta för henne okända män. Sammantaget har mannen, enligt åtalet, visat särskild hänsynslöshet.

Som bevisning finns bland annat utdrag från en journal som visar att flickan sökt vård den 30 juli 2018 på grund av smärtor i underlivet som hon beskrivit uppkommit cirka tre veckor dessförinnan efter samlag.

Även narkotikabrott

Mannen åtalas samtidigt för narkotikabrott. Den 13 februari 2020 ska han, på en adress på Lillsidan, olovligen förvarat narkotika bestående i 8,53 gram kokain som inte varit avsedd för eget bruk.

Han åtalas även för ringa narkotikabrott. Den 4 maj 2020, på en adress på Lillsidan, har mannen olovligen innehaft narkotika bestående i 130 tabletter innehållande sammanlagt 13 gram Tramadol.

Åklagaren yrkar på att mannen ska utvisas från Sverige och förbjudas att under 15 år
återvända hit.

Den åtalade mannen nekar själv till brott.

Tidigare straffad

Det är inte första gången mannen är i klammeri med rättvisan. Han dömdes 2018 för misshandel med påföljden villkorlig dom med samhällstjänst. Brottet riktade sig då mot en annan man. Misshandeln ska ha börjat i en konflikt männen haft om en bil som skadats i en trafikolycka orsakad av den nu våldtäktsmisstänkte mannen.

Sexualbrott

Sexualbrott tillhör de brott som är särskilt svåra att utreda. Utredningarna kan därför ta lång tid. Bevissvårigheter innebär att en stor del av brottsmisstankarna inte sällan läggs ned.
Källa: Åklagarmyndigheten

Enköpingsbo misstänks för våldtäkt mot barn

Nyheter En 22-årig Enköpingsbo misstänks för att vid två tillfällen ha våldtagit ett barn. Ena gången på hotell i Enköping.tisdag 22/9 13:28