Återvinning riskerar skada miljön

En tillfällig återvinningscentral kan stå vid Råsta gärde i två år. Naturskyddsföreningen blev tagen på sängen av beskedet, men nu höjer de rösten. – Vi kommer inte att låta bygglovet vara, vi kommer att överklaga, säger Linda Bell.

  • Publicerad 08:50, 6 apr 2018

Det är ganska många fordon som köar

Kvarnkullens återvinningscentral stänger 31 maj på grund av byggandet av Norra länken.

I framtiden ska en returpark finnas i Rissne. Kommunägda avfallsbolaget SÖRAB räknar med att den är klar om cirka två år.

En tillfällig återvinningscentral är därför tänkt att placeras vid Råsta gärde, mellan Örvallen och Sjövägen i Solna. En bygglovsansökan för återvinningscentralen lämnades in till Sundbybergs stad 19 mars.

Naturskyddsföreningen i Solna/Sundbyberg riktar nu skarp kritik mot planerna.

– Vi fick reda på det av en slump, det tycks också som att politikerna verkade lite överraskade av etableringen, säger Linda Bell.

Om bygglovet beviljas kommer de att överklaga.

– Vi är positiva till att det finns en återvinningscentral, men denna placering är vi helt och hållet emot. Det måste vi vara, eftersom den är vid entrén till det alldeles nyinrättade naturreservatet och dessutom den känsligaste delen med sumpskogen.

Området är unikt och rikt utifrån den biologiska mångfalden, med flera rödlistade fågelarter, svampar och växter. Ytan där man vill placera återvinningscentralen är "skräpmark"; den är grusad men inte anlagd. Även där har man enligt Naturskyddsföreningen hittat intressanta växter.

Viktigast för dem är att vårda sträckan längs Madenbäcken. Den är den enda kvarvarande delen av den så kallade spridningskorridoren mellan området vid Råstasjön och området med Järvafältet, Igelbäcken och Kymlinge.

– Växter och djur behöver ha grön infrastruktur längs en obruten sträcka för att kunna migrera. Om man skär av den delen minskar möjligheterna att röra sig mellan områdena. Det skulle vara ett väldigt hårt slag mot mångfalden, säger Linda Bell.

Återvinningscentraler genererar mycket biltrafik, påpekar hon.

– Många som åker dit låter bilen stå och vara igång. Det är ganska många fordon som köar på vägen in och på vägen ut.

Återvinningscentralen kommer ligga mitt emot Råsta strandväg som redan i dag är hårt belastad. Med flera olika planer runt den norra delen av grönstråket Löt-Råsta riskeras ödesdigra konsekvenser för området där man för några månader sedan beslutade om ett naturreservat.

– Området är litet och sårbart, om man knaprar i ena änden blir det inte så mycket kvar, säger Linda Bell.

MER Avfallsbolaget SÖRAB

Bolaget SÖRAB ägs gemensamt av kommunerna Sundbyberg, Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

SÖRAB bildades 1978 och tar bland annat hand om hushållsavfall från invånare i dessa kommuner förutom Stockholm.

Kvarnkullens återvinningscentral är en av sex i SÖRAB:s regi. Den stänger 31 maj och i väntan på en returpark i Rissne behövs en tillfällig lösning.

"Platsen vid Sjövägen, som tidigare använts som upplag, bedöms med enkla medel kunna tillgodose behovet hos kommuninvånarna", skriver SÖRAB.

Förkortningen SÖRAB står för Söderhalls renhållningsverk AB.

Staden vill ändra 504:ans rutt

Nyheter Önskar förbättra kommunikationen till idrottsanläggningar Sundbybergs stad vill se en ny sträckning av buss 504 för att Ursviksbor ska få det enklare att komma till simhallen och andra idrottsanläggningar på Sundbybergs IP.fredag 19/4 15:30

Hur brukar du fira påsk?

Nyheter Resa till fjällen, gå på äggjakt eller bara ta det lugnt. Svaren blev många när vi frågade folk på stan hur de brukar fira påsk.torsdag 18/4 10:37