plan. Danderyd och Täby ska samarbeta om att ta fram en plan för Täbyvägen/Enebybergsvägen. Foto: Mikael Andersson

Åtgärdspaket ska lösa köerna på problemvägen

Nu har Täby och Danderyd kommit fram till nya åtgärder för att förbättra framkomligheten på Täbyvägen och Enebybergsvägen.

  • Publicerad 11:18, 2 sep 2020

Genom att minska ner antalet hållplatser kan restiden för kollektivtrafiken minska.

Under lång tid har det varit stora framkomlighetsproblem på Enebybergsvägen och Täbyvägen. 2019 beslutade sig Danderyd och Täby kommun för att gå samman för att minska köerna. Nu har en åtgärdsplan tagits fram och under de kommande åren ska många förändringar till.

– Det fina är att vi samarbetar och försöker hitta lösningar, Bengt Sylvan (L) ordförande i tekniska nämnden i Danderyd.

Ta bort flera busshållplatser

Man kommer bland annat att minska antalet busshållplatser i Täby. Tre av dagens nio hållplatser i Täby tas bort, Anbudsvägen, Trädgårdsvägen, Ellaparksvägen.

– Genom att minska ner antalet hållplatser längs med stråket kan restiden för kollektivtrafiken minska. Färre hållplatser reducerar också risken att bilarna hamnar i kö bakom en buss, säger Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Täby.

Signalreglering och bussprioritet

Kommunerna kommer även att förändra trafiksignalerna på vägen och ge bussar prioritet.

I våras synkroniserades trafiksignalerna vid Eneby torg, även dessa ska göras om så de får bussprioritet.

– Bussen ska ha företräde och då ska den bussen ha så lite hinder som möjligt, säger Bengt Sylvan.

Ett annat sätt minska köerna är att få medborgarna att ändra vanor. Därför vill kommunerna bland annat att färre elever ska skjutsas till skolorna längst stråket.

– Öka andelen barn som går och cyklar till skolorna. Detta minskar trycket på vägnätet då det är som mest belastat i morgonrusningen, säger Johan Algernon.

Arbetet med åtgärderna kommer att starta redan i år och pågå fram tills 2025.

På sikt ska även större förändringar till. Täby vill bland annat anlägga en eller två gång- och cykeltunnlar i korsningen Täbyvägen/Enhagsvägen.

– Syftet med tunneln är att skapa bättre framkomlighet i korsningen, säger Johan Algernon.

Åtgärderna är redan klubbade i stadsbyggnadsnämnden i Täby. Ärendet tas upp i tekniska nämnden i Danderyd den 2 september.

Fler åtgärder:

*Kommunerna vill bygga fler cykelparkeringar vid busshållplatserna.

*Täby kommun vill se bättre bussförbindelser mellan Skarpäng och Roslags Näsby.

*Täby kommun ska se över skyltningen som finns på cykeltråket för att leda cyklisterna till de planskilda korsningarna som finns. Något Danderyd redan gjort.

*Danderyd ska även börja ett arbete för att minska passagerna över Enebybergsvägen för cyklister.

*Busshållplatserna Rostock i Täby och Kryddgårdsvägen i Danderyd tas bort och blir istället en nybyggd hållplats.

*Täby vill även bygga ett reversibelt busskörfält på sträckan Fjätursvägen och Enhagsvägen. Men detta är ett förslag som ligger långt fram i tiden.

Visa merVisa mindre