"Jag är rädd för corona för att människor dör". I samband med undersökningen fick barnen också skicka in teckningar. Den här är ritad av en sexåring. Foto: Sacharias Källdén/Anna Sarkadi

Åtta av tio barn oroar sig för corona

De flesta barn oroar sig för sina nära och kära med anledning av coronapandemin, visar en ny studie. Enligt forskaren som lett studien vid Uppsala universitet måste Stockholms läns kommuner bli bättre på att rikta krisinformation till unga.

  • Publicerad 11:20, 21 jul 2020

När rapporterna om djur kom var barnen oroliga för sina husdjur.

Region Stockholm och Stockholms läns kommuner måste börja se barn och unga som en egen, viktig målgrupp för information i samband med kriser, enligt Anna Sarkadi, professor i socialmedicin. Hon har lett en forskningsstudie vid Uppsala universitet där många barn från Stockholms län kommit till tals.

– Barn och unga blir starkt påverkade av nyhetsflödet. Vi ser tydligt att det gäller även de yngsta, säger hon.

– När rapporterna om djur kom till exempel, då var barnen oroliga för sina husdjur. Det är viktigt att föräldrar pratar om nyheter med barnen, och hjälper dem förstå vad som är rimligt.

Mest oroliga är barnen för att föräldrar, eller far- och morföräldrar, ska bli sjuka och dö av viruset. Också små barn i åldrarna 4–6 år uttryckte mycket tankar och känslor kring pandemin.

Bland ungdomar i åldern 14–18 år uppgav sju av tio att de vill ha mer information som är anpassad till dem.

Tydliga i alla texter

Men i sitt arbete med att informera om pandemin har Stockholms stad inte betraktat barn och ungdomar som en egen målgrupp, utan istället försökt göra all information tillgänglig för alla.

– Vi har en del texter på lättläst svenska, men då är den huvudsakliga målgruppen personer som har svårt att ta till sig längre texter. Vi har försökt vara så tydliga som möjligt i alla våra texter, säger Malin Marcusson, kommunikatör på Stockholms stad.

Däremot har Stockholms stad särskilt riktad information kring vart oroliga barn kan vända sig för att få stöd.

– Och så har vi också information om vad man kan göra nu när många är hemma, coronaanpassade aktiviteter som i första hand är till för att barn och unga ska ha en bra sommar, säger Malin Marcusson.

Tillit till traditionella kanaler

Hela 80 procent av ungdomarna i åldern 13–18 uppger i studien att de litar på myndigheterna. Men för att göra information tillgänglig för unga handlar det också om vilka kanaler man sprider den i, enligt Anna Sarkadi.

– Det finns en stor tillit till de traditionella kanalerna, medan bara 12 procent av ungdomarna uppger att de litar på information från sociala medier. Samtidigt kan sociala medier vara ett viktigt verktyg för myndigheterna att använda sig av för att nå ungdomar.

Totalt 1 106 barn och unga i åldrarna 4–18 år har medverkat i studien, under perioden april–juni 2020.

Så pratar du med barn om corona

1. Våga prata om corona. Ta eventuell oro på allvar och svara på barnets frågor.

2. Agera lugnt och ta dig tid. Barn är duktiga på att känna av om vuxna verkar oroliga. Var lugn och ta dig tid att svara på frågor.

3. Låt barnet ställa frågorna. Håll dig till att svara på barnets frågor och anpassa dina svar efter vad barnet kan förstå.

4. Spekulera inte. Håll dig till fakta från Folkhälsomyndigheten och förklara gärna för barnet att allt de hör om corona kanske inte är sant. Diskutera vikten av källkritik med ungdomar.

5. Ge hopp. Vifta inte bort barnets oro, men det är också ditt jobb att ge barnet hopp om framtiden. Förklara att det kommer att komma en tid efter coronapandemin.

6. Glöm inte att ha roligt. Även om vardagen förändras finns det fortfarande mycket kul ni kan göra. Prata om annat än corona och fortsätt att hitta på roliga saker tillsammans.

Källa: Rapporten Barn och ungas röster om corona

 

Visa merVisa mindre