Anhöriga upprörda. På Attendos äldreboende, intill Tanto i Hornstull, finns idag 54 boende. Foto: Sophie Stigfur/Mostphotos

Attendos äldreboende på Söder kritiseras

Otillräcklig utevistelse och dålig hygien. En grupp anhöriga till pensionärer på Attendos äldreboende i Hornstull har reagerat på en rad brister i verksamheten. Nu kräver staden bättring.

  • Publicerad 19:40, 13 maj 2019

Äldre som inte får komma utomhus, inga grönsaker till maten, någon som inte fått håret borstat på flera veckor och missade kallelser till läkartider. I ett stort antal klagomål som skickats in till staden vittnar anhöriga till boende på Attendos äldreboende i Hornstull om brister. Att anhöriga skickar in klagomål händer, men det är inte vanligt i den här omfattningen, säger Barbro Karlsson, strateg på äldreförvaltningen.

– Vi har 130 boenden och just nu är det bara det här boendet och ett till som är under lupp på det här sättet. I just det här fallet handlar det om ungefär tio anhöriga som gått samman.

"Brister finns där och ska åtgärdas"

När förvaltningen gjorde en kvalitetsobservation på boendet i februari konstaterades brister på flera områden. Det gäller otillräcklig bemanning, bristande aktiviteter, bristande posthantering, otillräcklig utevistelse, bristande variation i maten, brister i omvårdnad som handlar om personlig hygien samt brister i kontakt med närstående.

– Bristerna finns där och ska åtgärdas, men de är inte av så allvarlig art. Enligt min uppfattning har de anhörigas missnöje eskalerat mycket på grund av dålig kommunikation, de har helt enkelt inte känt sig hörda, säger Barbro Karlsson.

Attendo har just fått en ny verksamhetschef, Soheila Soltani, som bara varit på plats i två månader. Enligt henne har problemen berott på bristande rutiner.

– Mitt uppdrag är att identifiera problem och komma tillrätta med dem. Jag har kommit en bit på vägen men självklart kan det ta lite tid innan det sätter sig.

"Ska göra allt jag kan"

Förutom att alla boende nu erbjuds utevistelse varje dag som de har rätt till, har hon tillsatt en ledningsgrupp samt utsett en ansvarig i personalen för varje våning på boendet för bättre överblick. Soheila fokuserar också på bättre kommunikation med de anhöriga, via bland annat ett nystartat veckobrev.

– Jag har jobbat länge inom äldreomsorgen och aldrig varit med om att anhöriga är hundra procent nöjda. Men jag gör allt jag kan nu för att det ska bli så bra som möjligt för alla, inte minst de boende själva.

Attendo har nu skickat in en åtgärdsplan där de redovisar hur de ska komma till rätta med problemen – vilket sedan kommer att följas upp av äldreförvaltningen.