Fattar EU. Amira Abdallah, Hasan Aldabbagh, Eldar Ljuca, Faraj Mansouri och Dzennet Abakarova är nyblivna EU-ambassadörer. Foto: Henrik Lindstedt

Åttondeklassarnas guide till EU-valet

Vad pysslar de med nere i Bryssel? Vad gör min röst egentligen för skillnad? Det är frågor som många svenskar har svårt att svara på, men inte åttondeklassarna i Glömstaskolan. Här är deras guide till EU-valet.

  • Publicerad 14:30, 14 maj 2019

Kunskapen om EU är generellt sett låg i Sverige. En statlig utredning från 2016 slår fast att till och med samhällsbärande yrkesgrupper som politiker, lärare och journalister har stora kunskapsluckor.

Men på Glömstaskolan ser det annorlunda ut. Åttondeklassarna Eldar Ljuca, Faraj Mansouri, Amira Abdallah, Dzennet Abakarova och Hasan Aldabbagh säger alla att de fattar EU.

– Huvudmålet med EU är att behålla freden. Men det handlar också om att tjäna pengar. EU förenklar handeln mellan länderna, förklarar Hasan.

Inför EU-valet den 26 maj håller deras skola på att täppa till kunskapsluckan. Skolan är en av 16 skolor i landet som i år har antagits till att bli en av EU-parlamentets ambassadörsskolor. Det innebär att både elever och lärare får lära sig extra mycket om EU. Dessutom har de varit på Visättraskolan och fört vidare sina kunskaper till andra elever.

Av allt de lärt sig är det som förvånat dem mest hur vardagsnära många EU-beslut är.

– Allt är ju typ säkrat av EU. Mat, parker ... Till exempel kan man hitta en EU-stämpel på lekparken här utanför, säger Eldar.

Eleverna: Därför ska du rösta

• Ju fler som röstar, desto bättre idé får politikerna om vad folket faktiskt tycker.

• Om du inte röstar kan du inte klaga på resultatet.

• EU kan hjälpa flyktingar och barn som lever under svåra förhållanden i andra delar av världen.

Vad är viktiga frågor för EU att jobba med i framtiden?

– EU måste jobba mer med att stoppa barnarbete och för rättvisa villkor för arbetare i andra delar av världen. Stora företag som H&M säljer kläder som producerats av arbetare i Bangladesh som tjänar två kronor i timmen. Man måste ställa högre krav på företagen, säger Eldar.

EU är väldigt komplicerat och det tar lång tid att stifta lagar. Är det värt det?

– Det är klart det tar tid. Det tog åtta år att få bort de miljöfarliga glödlamporna. Men om EU inte fanns och bara ett land fattade beslut om det, skulle det fortfarande vara 27 länder kvar med miljöfarliga glödlampor, säger Hasan.

De fem åttondeklassarna tycker alla att EU är bra. Men EU kan ibland fatta dåliga beslut, medger de. Ett exempel är upphovsrättsdirektivet, som klubbades av EU-parlamentet i våras.

– Det kommer stoppa memes och göra allt på internet tråkigt ... suckar Faraj.

Parlamentet. I Strasbourg finns ett av EU-parlamentets två säten. Det andra finns i Bryssel. Foto: Henrik Lindstedt

Valet till EU-parlamentet

Söndagen den 26 maj är det val till EU-parlamentet.

I parlamentet sitter 751 ledamöter från alla 28 medlemsländer. Andelen stolar per land fördelas efter folkmängd. Sverige har 20 ledamöter.

Parlamentarikerna är de enda som väljs direkt av medborgarna. Men utgången av valet kommer också speglas i vilka som kommer få de viktiga rollerna som ordförande i EU-kommissionen (EU:s regering) och i Europeiska rådet (som i övrigt samlar alla medlemsländers stats- och regeringschefer).

Parlamentet beslutar om EU:s budget och stiftar lagar tillsammans med ministerrådet (medlemsländernas ministrar i frågan som berörs).