AVSLÖJAR: 4 500 bostäder ska byggas i Stora Sköndal

På torsdagens sammanträde i stadsbyggnadsnämnden klubbas jätteplanen för Stora Sköndal. Och den grönblå majoriteten väljer att öka antalet bostäder från föreslagna 3 800 till 4 500.

  • Publicerad 12:59, 21 maj 2019

Den kristna ideella Stiftelsen Stora Sköndals plan att bebygga sin mark i Sköndal och skapa en helt ny stadsdel tar nu ett stort steg framåt. Det är vid nästa sammanträde i stadsbyggnadsnämnden som staden kommer ge grönt ljus till programmet som utöver bostäder innehåller:

15 000 kvadratmeter med nya lokaler för service

61 nya förskoleavdelningar

Tre skolor

Två större parker och tre mindre aktivitets - och kvartersparker

En idrottshall för personer med funktionsvariation

Ungefär fem kilometer promenad - och cykelstråk och tre nya torg.

Sammanlagt räknar man med att 1 500 nya arbetsplatser tillkommer.

I det förslag till beslut som tjänstemännen arbetat fram uppgår antalet bostäder till 3 800. Men nu kan StockholmDirekt berätta att den grönblå politiska majoriteten efter diskussioner med Stiftelsen Stora Sköndal har utökat antalet bostäder till 4 500, en siffra som i tidigare skeden av processen varit på tapeten.

– Vi har diskuterat det här med stiftelsen och ser att det är möjligt med den här ökningen, utan att ändra i själva planstrukturen. Det handlar även om att man vill komma upp i femtio procent hyresrätter och då krävs 4 500 bostäder totalt för att få ekonomi till infrastrukturen och gatunätet, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Planen innefattar även en rivning av den så kallade Skogsbyn där det idag står 139 hyresvillor som används som seniorbostäder.

– Äldreomsorgen fungerar annorlunda idag och stiftelsen vill utöka sin verksamhet och få den mer modern med mer gemensamhetsytor. Dessutom de här små husen i ett väldigt svårt skick, säger Joakim Larsson.

Planen innefattar byggandet innefattar 300 lägenheter per år, och hela stadsdelen beräknas stå klar till 2035.

Redan idag byggs det dock i Stora Sköndal. Det är på den så kallade Magnoliatomten i korsningen Thorsten Levenstams väg/Sköndalsvägen. Där byggs 300 bostäder, verksamhetslokaler och ett vård- och omsorgsboende.

Växer. Här vid korsningen Thorsten Levenstams väg/Sköndalsvägen byggs det för fullt. Foto: Jannie Flodman

Det här är Stiftelsen Stora Sköndal

- Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation med verksamhet inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Inom verksamheten ryms äldreomsorg, förskola, ensamkommande flyktingungdomar, neurologisk rehabilitering, högskola, och människor med funktionsnedsättning.

- Stiftelsen återinvesterar det ekonimiska överskott i den egna verksamheten. -

- Stiftelsen äger och förvaltar mark i Sköndalsområdet och har varit verksam i Sköndal i ca 100 år.

- Genom bolaget Stora Sköndal Framtidsutveckling driver stiftelsen tillsammans med partners arbetet med att utveckla Framtidens Stora Sköndal - en ny och modern stadsdel byggd på idén om social och miljömässig hållbarhet. Målet är att skapa en stadsdel med livskvalitet för alla.

Visa merVisa mindre