Pålsundet. Rivningen av småbåtshamnen har stött på kraftigt motstånd bland Södermalmsborna. Men enligt nytt besked kommer hamnen att kunna räddas. Foto: Erik Simander

AVSLÖJAR: Nya besked om Pålsundet – småbåtshamnen kan bli kvar

Beslutet att riva småbåtshamnen i Pålsundet på Södermalm på grund av rasrisk har väckt vilda protester och starka känslor, inte minst hos ansvariga trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) som kallat det "det svåraste beslut han någonsin tagit". Men StockholmDirekt kan nu avslöja att båthamnen ser ut att bli kvar.

  • Publicerad 10:35, 21 feb 2019

Det var i februari förra året som kommunfullmäktige fattade beslut om att riva småbåtshamnen i Pålsundet, mellan Långholmen och Söder Mälarstrand. Detta eftersom rasrisken längs Söder Mälarstrand ansågs så överhängande att stora ingrepp skulle behöva göras för att säkra vägen längs båtkanalen.

Beslutet mötte kraftfullt motstånd, bland annat i form av aktionsgrupper och en namninsamling signerad av 20 000 personer. Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) kallade beslutet något av det svåraste han någonsin fattat.

I höstas bromsades dock projektet, då staden saknade nödvändiga bygglov. Förseningen, som skulle bli på minst ett år, innebar också att staden skulle se över "alternativa lösningar" meddelade Daniel Helldén (MP). Nu kan StockholmDirekt avslöja att staden arbetar med att ta fram en helt ny plan för Pålsundet – som innebär att småbåtshamnen räddas.

– Att småbåtshamnen, bryggor, strandkajen och förhoppningsvis alla träd kan bli kvar är det vi arbetar efter nu. Det pekar mot att ingreppet bör kunna göras så att vi kan skona småbåtshamnen, säger Daniel Helldén (MP).

Risk för jordskred på Södermalm – strandpromenad kan rasa ner i vattnet

Exakt hur den nya lösningen ser ut kan i dagsläget inte preciseras i detalj, då man just nu arbetar med nya mätningar och analyser för att ta fram den nya planen. Men det tycks som att det räcker att påla i marken längre upp på land än vad som tidigare varit sagt. Man har också hittat andra möjliga lösningar för trafiken.

En av lösningarna man tittar på är att via ljusreglering ha ett körfält för bilar och ett annat för gående och cyklister, men exakt hur det ska utformas är inte klart, säger Daniel Helldén (MP).

– Jag är oerhört glad om vi kan göra det på här sättet. Sedan önskar jag förstås att vi aldrig hade behövt fatta det förra beslutet. Det grundades på uppgifter från trafikkontoret om att ingen annan lösning än att gräva upp hela området var möjlig, sedan fick vi nya besked.

Hur kommer det sig att man grundade det förra beslutet på en felaktig bedömning?

– Jag vet inte. Vi har gått på de uppgifter vi fått från trafikkontoret.

Ingen akut risk för ras

Den förra planen för Pålsundet är således upphävd enligt Helldén, om än inte i formell mening. Det sker först när den nya planen är klar, och hur lång tid det kommer att ta går inte att svara på i nuläget. Enligt trafikkontoret kommer förstärkningsarbetet inte påbörjas förrän tidigast 2020, det vill säga ytterligare ett års försening.

Man behöver dock inte oroa sig för att marken vid Pålsundet kommer rasa ned innan dess, då staden har sensorer på platsen som mäter skredrisken, säger Helldén.

Detta har hänt

Det var när staden började utreda ett cykelpendlingsstråk längs Söder Mälarstrand, mellan Pålsundsbron och Reimersholme, som rasrisken i området upptäcktes.