Skrotades. I våras togs ett förslag med uppfostrande regler fram av staden men listan med nio punkter som anger vad skolorna förväntar sig av dem. Men listan stektes innan den hann nå politikerna och föräldrarna. Bilden är en genrebild. Barnen har inte med specifik artikeln att göra. Foto: Karin Nilsson

AVSLÖJAR: Stadens nya skolregler skulle uppfostra föräldrar

Staden ville sätta ner foten mot föräldrar som ställer orimliga krav på lärare. Därför togs en lista med uppfostrande regler fram för hur alla föräldrar ska bete sig mot skolan. Men den stoppades i sista stund av högsta skolchefen.

  • Publicerad 16:45, 16 okt 2017

Debatten har varit het om föräldrar som går över gränsen och ställer enorma krav på sina barns skolor. Frustrerade lärare, rektorer, Arbetsmiljöverket och fackförbunden har vittnat om samma trend – påstridiga föräldrar lägger sig i undervisningen, hör av sig med sena mejl, arga sms och blir ett arbetsmiljöproblem.

Läraren till innerstans föräldrar: era överdrivna krav förstör för skolan

Därför har flera Stockholmsskolor tagit fram så kallade förväntansdokumentet, ett slags policy för hur föräldrarna förväntas bete sig.

Men på rektorsmöten i staden har det också diskuterats om det krävs ett gemensamt dokument för att markera så att föräldrars krav inte går över styr.

Uppfostrande lista stoppades

När utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i våras deklarerade att han anser att såna regler behövs startade utbildningsförvaltningen i Stockholm ett arbete med att ta fram ett dokument som skulle gälla i alla kommunala grundskolor.

I slutet av våren var en lista med nio punkter klar. Bland annat står det att man förväntar sig att föräldrar ”möter skolans personal med respekt, tillit och vänlighet, talar positivt om skolan inför ditt barn, litar på att personalen arbetar professionellt och respekterar dem som myndighetsutövare t ex vid betygssättning”.

Ett förslag med regler, som skulle börja gälla den här hösten, presenterades för fackförbunden i maj. Men sen blev det tyst.

– Ärendet har stoppats och lyfts bort. Det är upprörande och anmärkningsvärt. Vi var överens om att det behövs eftersom det är så stora svårigheter. Föräldrar som ifrågasätter betyg och rättning av prov tar oerhört mycket tid från lärarna, säger Britt-Marie Selin, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

I stället för att landa på politikernas bord drogs föräldrareglerna i sista stund tillbaka av den nya utbildningsdirektören Lena Holmdahl, som tillträdde i juni.

"Kan träffa väldigt fel"

Orsaken? Att de kan tas emot på fel sätt av föräldrarna.

– En lista med väldigt korta punkter som inte är satta i ett sammanhang kan uppfattas på så många olika sätt. Det här sättet att formulera sig tycker inte jag att vi ska kommunicera. Det kan träffa väldigt fel, säger Lena Holmdahl.

Hon anser istället att det är upp till varje rektor att ta ansvar för arbetsmiljön och hantera föräldrarna.

– Om de hamnar i knepiga situationer med enskilda föräldrar kan vi ge stöd men vi har inte problem med alla föräldrar överallt. Förhållandet mellan skolan och föräldrarna måste bygga på en ömsesidig nära dialog på varje skola, inte på ett papper uppifrån, säger Lena Holmdahl.

Dokumentet helt dött

Skolorna kan även i fortsättningen ta fram sina egna regler, men Lärarnas Riksförbund i Stockholm är kritiskt.

– Vi har en brist på likvärdighet i skolan som är enorm. Därför ska det här vara gemensamt. Det här skulle vara ett tyngre dokument som underlättar för skolorna, säger Britt-Marie Selin.

Facket anser att politikerna borde ha fått besluta om reglerna, men något uppdrag från politiken att ta fram ett förväntansdokument har förvaltningen aldrig fått. Därför stannar arbetet här, slår utbildningsdirektören fast.

– Jag kommer inte att fatta ett sånt beslut. Jag tror inte det skulle gagna någon, säger Lena Holmdahl.

Så här formulerades stadens förväntningar på föräldrarna i våras. Nu är det klart att det aldrig kommer antas.

Det här gäller istället

Utbildningsförvaltningen tar inte fram ett gemensamt förväntansdokument för föräldrar. Istället hänvisar förvaltningen till ett nytt skolprogram där det står såhär:

”Stockholms stad har höga förväntningar på såväl chefer och medarbetare som på elever och vårdnadshavare. Vi vill att alla visar intresse för utbildningen, har positiva förväntningar på både barn och vuxna och att vårdnadshavarna tydligt visar inför barnen att skolan är viktig. Synpunkter och förslag som både framförs och tas emot på ett konstruktivt sätt, gör att verksamheten kan utvecklas med tillit, samarbete och ömsesidig respekt för våra olika roller.”

Visa merVisa mindre