Ska rivas. Här ska det bland annat bli bostäder är planen. Foto: Vilhelm Stokstad

Avslöjar: Stora planer för Sabbatsberg

Nya bostäder, nytt sjukhus och kanske en ny skola. Nu finns stora planer på att liva upp Sabbatsberg och koppla ihop Dalagatan och Torsgatan.

  • Publicerad 06:50, 21 jun 2018

Än är det tidigt i processen men tanken är att det ska byggas om rejält i södra Sabbatsberg. Som Vi i Vasastan har skrivit tidigare finns planer att riva Sabbatsbergs sjukhus huvudbyggnad och låta en privat aktör bygga ett mindre och mer effektivt sjukhus i närheten av Barnhusbron. Före detta öron- och ögonklinikens byggnad ska bevaras liksom Eastmaninstitutet.

Förutom bostäder och kontor vill stadsbyggnadskontorets tjänstemän pröva om det finns möjlighet att bygga skola, förskola och lokaler för idrott på platsen där sjukhuset står i dag.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Samtidigt utreds vidare hur det ska bli med hyreshuset på Torsgränd 1-27 som fastighetsägaren AFA fastigheter vill riva för att bygga nytt men som många hyresgäster vill bevara. Där fortsätter staden att titta på vilket alternativ som är bäst: att riva och bygga nytt eller att bevara och bygga nytt.

– Eftersom det flera förfrågningar om planändringar i området tycker vi att det passar att göra ett program så att man får en helhetssyn för området. Det handlar om att skapa kontinuitet i staden och etablera stråk genom Sabbatsbergsområdet. Det är angeläget att kunna röra sig mellan Dalagatan och Torsgatan på ett begripligt sätt, men även koppla på Tegnérgatan och lyfta den stadsmiljön, säger Susanna Stenfelt, områdesstrateg på stadsbyggnadskontorets planavdelning.

Ambitionen är att få fram ett start-PM som ska upp på politikernas bord i stadsbyggnadsnämnden i augusti.

Detta är området

Fastigheterna som berörs är Sabbatsberg 16 (sjukhuset), 22 (Torsgränd 1-27), 24 (tidigare Stockholm Vattens huvudkontor på Torsgatan) och Läkaren 10. Fastighetsägare är Stockholms läns landsting, AFA Fastigheter och Castellum.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.