Avstängt i Söderledstunneln – till 2023

Avstängningen i Söderledstunneln blir kvar, trots nya bron vid Slussen. Det sätter även käppar i hjulet för trafikborgarrådet Daniel Helldéns förslag om att utreda en cykellösning i tunneln.

  • Publicerad 19:30, 5 nov 2019

För tre år sedan stängde arbetet med nya Slussen av Katarinavägen för fordonstrafik. Då togs även möjligheten att byta körfält och använda på- och avfarterna till Söderledstunneln från Medborgarplatsen och Hornsgatan bort för bussarnas framkomlighets skull.

Så var planen att det skulle vara tills Slussens nya huvudbro, guldbron, kom på plats och Katarinavägen öppnade igen. Det ska ske nästa år, i augusti och projekt Slussen tänkte plocka bort barriären.

Cyklister gerillakör i Söderledstunneln

Men avstängningarna i Söderledstunneln kommer bestå, meddelar nu staden.

De kommer fortsätta att behövas till 2023, eller till Katarinavägen öppnas helt, enligt trafikkontoret.

För när bron är på plats i nästa år öppnas bara Katarinavägen för busstrafik på grund av att stora flöden av resenärer måste passera vägen. Att öppna hela Söderledstunneln skulle innebära för mycket trafikstök enligt trafikkontoret.

– Trafikkontoret gör bedömningen att de ska vara kvar för att vi ska få en fungerande trafiklösning under projektets gång. Dels för att inte släppa ut för mycket trafik och täppa igen vid Hornsgatan och byggområdet, dels för att undvika vävningssituationer, med korsande trafik, så att det skapas köer ut i Söderledstunneln, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

En annan effekt av beslutet blir att det sätter käppar i hjulet för Helldéns och Miljöpartiets förslag att öppna upp Söderledstunneln för cyklister. Förslaget var att göra om ett av körfälten till en dubbelriktad cykeltunneln, avskild från biltrafiken. Det fick trafikkontoret i uppdrag att utreda. Men nu läggs planerna på is.

Miljöpartiet vill öppna Söderledstunneln för cyklister

– En del i det var att det skulle testas när trafiken ställdes om till Katarinavägen och att trafiken från Hornsgatan skulle stängas av, men det kommer inte ske i det här läget så därför ligger projektet på is. Det är andra förutsättningar men sånt är livet, säger Daniel Helldén.

S sågar förslag om cyklister i Söderledstunneln

Kommer idén att skrotas helt?

– I dagsläget har vi inte tagit bort uppdraget, jag tycker fortfarande att det är något vi ska titta på. Men det är svårt att säga när det är möjligt att gå vidare med det.

Daniel Helldén (MP) när han provcyklade tunneln när förslaget om en cykellösning där presenterades. Foto: arkivfoto: Patrik Wirén