LASTBILAR. Omlastningscentralen planeras i skogsområdet bakom hallarna. Foto: Leif Oldenburg

Bäddat för ny strid om reservatet

En ny sporthall, tennisbanor och en omlastningscentral. Så ser planerna ut för området vid Råstaparkhallen. Nätverket Rädda Råstasjön oroar sig för vad som ska hända med naturreservatet.

  • Publicerad 14:06, 20 maj 2019

Hela underlaget verkar vara väldigt torftigt.

I dag ligger Solna tenniscenter och Råstaparkhallen på varsin sida av Råsta strandväg strax innan korsningen med Sjövägen.

Nu ska området utvecklas. Kommunstyrelsen har tecknat en principöverenskommelse med Sporthallen i Solna AB som äger marken. Samtidigt får byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbetet.

Norr om Råsta strandväg planeras för en ny sport- och eventhall på cirka 2 000 kvadratmeter i anslutning till den nuvarande hallen. Det börsnoterade fastighetsbolaget Catena AB tar över delar av marken för att anlägga en lagerbyggnad och en omlastningscentral för den tunga trafiken till Arenastaden.

Tanken är att varorna ska lastas om och fraktas på elbilar från centralen till sina destinationer i Arenastaden. Omlastningscentralen är tänkt att placeras norr om hallarna upp mot Enköpingsvägen.

Vägen leds om

Råsta strandväg leds om för biltrafik längs spårområdet. Nuvarande Råsta strandväg blir gång- och cykelväg. Rackethallen får samtidigt möjlighet att uppföra ett däck med utomhusbanor för tennis.

”Området ligger i anslutning till Råstasjöns naturreservat och närheten till reservatet måste beaktas under planarbetet”, skriver förvaltningen i sitt underlag till beslut.

Men det lugnar inte Nätverket Rädda Råstasjön som efter flera års kamp lyckades stoppa planerna på att bygga cirka 700 bostäder i det som i dag är ett fredat naturreservat. Visserligen ligger omlastningscentralen och sporthallen precis utanför reservatet, men närheten är ändå oroande, anser nätverket.

”Hela underlaget verkar vara väldigt torftigt, utan relevanta fakta, vilket får en att tro att det ligger något helt annat bakom”, skriver nätverket i ett uttalande.

Även Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är tveksamma till placeringen av omlastningscentralen. I ett gemensamt yttrande skriver partierna att det är olämpligt att cirka 5 000 lastbilar i veckan ska passera tätbebyggda Järvastaden. Dessutom efterlyser V och S en naturinventering innan beslutet tas om byggnation.

Reservatet

I juni förra året invigdes Råstasjöns naturreservat.

Reservatet omfattar själva sjön och strandpartierna runtomkring.

Närmast sjön på den norra sidan finns en värdefull sumpskog med bland annat gamla alar. Trädens håligheter utgör boplatser för fåglar och fladdermöss.

Stockholm Direkt