Badhusbeslut närmar sig

En 25-metersbassäng, en multibassäng, ”barnland” och en undervisningsbassäng samt två bastur, klättervägg och kafeteria är delar av det förslag om badhus som finns. Kostnaden är satt till 230 miljoner kronor och preliminär byggstart 2020. Nästa vecka tas frågan upp i kommunfullmäktige. Vad tycker ditt parti om förslaget?

  • Publicerad 11:15, 4 okt 2019

Ove Wallin (C)

Förslaget som ligger är helt i linje med vad C varit med och tagit fram; ett badhus med flertalet funktioner, alltifrån utrymme för lek och simskola, motionssimning samt bastu och kafé, till bredare tränings- och tävlingsverksamhet. Det möjliggör för alla åldrar att nyttja badhuset! Gällande budgeten så är den normal för ett så här stort projekt och inkluderar mer är badhuset, det rör sig även nya omklädningsrum för Träkvistavallen samt parkeringar för såväl badhuset som infartsparkering. 

Visa merVisa mindre

Ulrika Sandin (MP)

Då det saknas tillräckliga åtgärder för att vända kurvan över ständigt ökade utsläpp av växthusgaser så kan Miljöpartiet inte godkänna byggnationen av ett badhus. Ekerö kommun måste ta sitt ansvar och inte belasta klimatet mer än nödvändigt. Vi vill i stället göra investeringar för omställningen till ett fossilfritt samhälle samt klimatanpassningar som är nödvändiga för att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna. Klimatet kan inte vänta - men det kan badhuset. 

Visa merVisa mindre

Jimmy Fors (SD)

Förslaget till ramprogram ger goda incitament för ett bra resultat. Detta är anledningen till att vill vi bordlägga frågan tillsvidare. Vi går in i en tid där nödvändiga och tuffa beslut måste tas, bland annat genom att endast prioritera det lagstadgade och att krympa utrymmet för det som inte är det. Först när vi säkrat upp våra kärnverksamheter kommer vi sverigedemokrater anse det vara dags för de första simtagen i ett nytt badhus. För oss är ansvar högsta prioritet, med Mälaröborna i fokus.

Visa merVisa mindre

Hanna Svensson, (S)

S är för simhall, Ekeröborna har väntat länge nog. Vi ser även fram emot att det blir enklare att få till simundervisning i enlighet med skollagen för Ekerös unga samt rehab-träning för de som behöver. Men byggandet får inte gå ut över kärnverksamheterna och S har i sina tidigare budgetar därför skapat utrymme för simhall. En simhall höjer attraktionskraften för kommunen och vi har att se fram emot en växande inflyttning – vilket innebär fler skattebetalare och en stärkt kommunal ekonomi.

Visa merVisa mindre

Desirée Björk, (Ö)

De närmaste åren har vi en ekonomisk situation som inte möjliggör en byggnation av ett badhus. I dag sker effektiviseringar inom kärnverksamheterna vilket gör det omöjligt för oss att säga ja till byggandet av ett badhus. Det är av största vikt att de ekonomiska konsekvenserna redovisas både på kort och lång sikt och särskilt dess kostnader över tid innan beslut tas. I ett ärende av denna kaliber anser vi även att kommuninvånarna måste ges möjlighet att säga ja eller nej.

Visa merVisa mindre

Mikke Lillman (V)

Ett badhus på Ekerö har länge utlovats och är mycket efterlängtat av många. Handikappade och äldre samt våra skolbarn ska slippa resa ur kommunen för att kunna bada och simma. Vi inom politiken har lovat ett badhus, nu är det dags att leverera. Vänsterpartiet Ekerö kommer att rösta ja till badhus den 8 oktober.

Göran Hellmalm, (L)

Liberalerna är i grunden positiva till ett badhus i Ekerö. Vi säger dock nej till förslaget i nuläget eftersom vi ser för stora osäkerhetsfaktorer vad gäller den kommunala ekonomin nu och på några års sikt. Kommunen står inför stora investeringar i kärnverksamheten som måste initieras under denna mandatperiod. I nuläget är det därför inte rimligt att lägga skattemedel på en badhusinvestering vars driftskostnader riskerar att öka kommunens underskott och sannolikt äventyra dagens skattesats.

Visa merVisa mindre

Sivert Åkerljung (KD)

Vi i KD ställer oss positiva till familjebadhuset. Vi har drivit frågan länge, och familjebadet blir ett efterlängtat tillskott till vår kommun. Vi kommer med detta beslut att till exempel lösa läroplanens krav på simkunnighet, Träkvistavallens omklädningsrum/lokaler, och alla generationer kommer att ha glädje av badet. Visst finns det en finansieringsutmaning, men vi är en attraktiv och växande kommun, och skatteunderlaget kommer att växa markant under närmaste tioårsperiod.

Visa merVisa mindre

Adam Reuterskiöld (M)

Vi har under många årtionden i kommunen diskuterat planerna på att bygga ett badhus. Tidigare har kommunens ekonomi varit begränsad. Vi ser dock en tillväxt i kommunen vilket gör att vi kommer få större möjligheter att finansiera ett badhus. M har, tillsammans med KD och C, drivit frågan om att sätta spaden i jorden för att bygga ett badhus och driver därför frågan framåt. Det liggande förslaget på ett badhus med fokus på familjen och föreningar, är en avvägning mellan kostnad och nytta för medborgarna.

Visa merVisa mindre

Buller att vänta i Vinsta i sommar

Nyheter Förbifartsbygget går in i ny fas Arbetet med trafikplats Vinsta, en del av vägbygget E4 Förbifart Stockholm, har inte gått någon Västerortsbo förbi. Nu går bygget in i en intensiv – och ljudlig – fas.fredag 29/5 15:06

En halv miljon ska öka ungas trygghet i sommar

Nyheter ✓Aktiviteter ✓Anställer personal ✓Feriejobb utomhus Inställda arrangemang och mer fritid riskerar att resultera i stök och otrygg miljö bland Mälaröarnas ungdomar. Det menar Lena Törnblom Löfquist, samordningschef i Ekerö. Nu läggs 500 000 kronor på...tisdag 26/5 11:40

Jungfrusund laddar för stortävling i minigolf

Nyheter Men brasklappar för coronaviruset Ett drygt år efter öppningen väntar stortävling på minigolfbanan i Jungfrusund. I slutet av augusti är planen att landets bästa ska göra upp i inofficiella SM i minigolf.måndag 25/5 11:30

Senaste numret

Gilla oss på Facebook

Stockholm Direkt