Innovationstest. Västertorpshallens stora bassäng ska belysas med lila ljus som dödar bakterier. Samtidigt ska kloret minskas. Foto: Sacharias Källdén

Bajslarm och bakteriedödare kan rädda badet

I minst sex år till måste utdömda Västertorps simhall hålla i väntan på ett nytt badhus. Nu ska ett stort test med bakteriedödande ljus göras i badet. Målet: Att minska kloret och förlänga simhallens livslängd.

  • Publicerad 20:00, 3 feb 2020

År 2026 kan en ny sim- och idrottshall stå klar på andra sidan Personnevägen – i bästa fall. Men risken att hallen, som ska byggas någonstans i Mellanbergsparken, försenas är stor.

En ny detaljplan måste tas fram och kan överklagas. Dessutom vill staden att en privat aktör ska bygga och äga hallen som sedan hyrs ut till staden. Hur en sådan lösning ska fungera har utretts hela 2019 och är fortfarande inte klar.

AVSLÖJAR: Här får Söderort ny simhall

Det här betyder att badare får hålla till godo med slitna Västertorpshallen i många år till, trots att anläggningen har dömts ut. Simhallens tekniska livslängd har passerats, enligt fastighetskontoret, som har slagit fast att alla tekniska system som ventilation, bassängkonstruktioner och vattenreningsanläggning, egentligen har gjort sitt.

Klor minskas till "spansk dricksvatten-nivå"

Ändå hoppas staden kunna lappa och laga så att simhallen kan hållas öppen tills den nya hallen är klar. I år drar också ett stort test av en ny vattenreningsteknik igång som kanske kan köpa badhuset mer tid.

Försöket startar med att LED-lampor, med ett bakteriedödande lila ljus, sätts upp i simhallens tak. Det installeras också ett titandioxidrör med ultraviloett ljus som förbränner bakterier och virus när badvatten passerar. När det här är på plats är målet att dra ner på kloret i vattnet – rejält.

– De lila lamporna är ofarliga för människor men fräter sönder bakterier från insidan och gör att vi kan sänka klornivån till spansk dricksvatten-nivå i vattnet. De hjälper också till att desinficera kakelytorna i simhallen. Genom att sänka klorhalten kan hallen leva längre, säger Bengt Simonsson på miljöteknikföretaget Teknikmarknad, som tillsammans med KTH och staden ansvarar för försöket i Västertorpshallen.

Slipper giftiga gaser

Han räknar upp flera fördelar med skruva ner kloret. Förutom att det kan förlänga badhusens livslängd, eftersom kloret leder till att bassängernas konstruktioner rostar sönder, minskar man de giftiga gaserna i simhallen.

Det är nämligen klorets biprodukter som gör att det “luktar simhall”, som ger badare röda och irriterade ögon och som misstänks påverka badhuspersonalens hälsa.

När ett mindre test av samma teknik gjordes i Enskedebadets barnbassäng försvann inte bara bakterierna, berättar Tosse af Klintberg, professor och forskare på KTH.

– Jag intervjuade personal som berättade att de mådde bättre när klorhalterna kunde minskas. För de anställda är de här gaserna ett arbetsmiljöproblem, säger han.

Larm ska varna för bajs

Att fortsätta reningstestet i Västertorpshallen ska visa hur väl den här tekniken fungerar i en större bassäng. Dessutom ska ett nytt larmsystem testas i skarpt läge. Med hjälp av avancerad laserteknik kan kolibakterier i vattnet snabbt upptäckas och varna för en bajsolycka, enligt Bengt Simonsson.

– Om någon har gjort i byxan ska larmet gå så att folk kan komma snabbt ur vattnet. Samtidigt kan vi öka utpumpningen av vatten från bassängen och höja klordoseringen, säger han.

Fastighetskontoret räknar med att lamporna monteras i höst och att klorhalterna sen kan trappas ner. Testet rör i första hand den stora bassängen, men den lilla kan också bli en del av försöket.

Rivs. Dagens simhall har gjort sitt och ska rivas, men tidigast år 2026. Foto: Sacharias Källdén

Ny simhall ska byggas i park

En ny sim- och idrottshall ska byggas i Mellanbergsparken.

Den ska ersätta dagens sim- och idrottshall från 1970-talet.

Först när den nya hallen är klar ska dagens anläggning rivas.

Mycket arbete återstår innan bygget kan börja. Bland annat måste detaljplanen för parken ändras.

Staden har tidigare räknat med en byggstart 2024 och en invigning av nya hallen 2026.
 

Visa merVisa mindre