OTRYGGT. Dyra bostadspriser skapar oro. Foto: foto: Benjamin Combs on Unsplash

Baksidan av en hetare bostadsmarknad

Att priserna vänder uppåt på bostadsmarknaden brukar ofta få positiva rubriker. Men det finns negativa effekter av höjda kvadratmeterpriser.

  • Publicerad 10:48, 7 jan 2020

Hemnet har genomför ett undersökning med över 5 000 personer för att ta reda på hur unga personer ser på sin framtida boendesituation.

Resultatet: Över 60 procent av stockholmare i åldern 18-27 känner oro inför framtiden.

Så blir bostadsmarknaden 2020

De vanligaste problemen för unga stockholmare är att de tvingas hyra en andrahandslägenhet med osäkra villkor eller orimligt hög hyra (33 procent), att de måste bo kvar hemma hos sina föräldrar längre än önskat (25 procent) eller att de avvaktar med att bilda egen familj (14 procent).

15 procent av stockholmare i åldern 18-27 år uppger även att de stannat kvar längre än önskat i en relation enbart på grund av svårigheten att fixa bostad.