PROJEKTET. West Side i april månad. Foto: Leif Oldenburg

Bakslag för borättköpare i försenat bygge

Inflyttningen i de attraktiva bostadsrätterna på gränsen mellan Solna och Sundbyberg försenades med 15 månader. Drygt 50 köpare ville hoppa av projektet. Tingsrättens dom innebär ett stort bakslag för landets borättsköpare.

  • Publicerad 15:59, 21 maj 2019

DOMEN. Två köpare åker på en miljonsmäll. Foto: Leif Oldenburg

Tisdagens dom i Stockholms tingsrätt kan få stor betydelse för hela fastighetsbranschen.

Den tid är över när bostadsrätter i vissa områden såldes slut redan på ritbordet. En rad planerade projekt har skjutits upp. För bara en dryg vecka sedan meddelade exempelvis Peab att 350 planerade lägenheter på Råsundatomten skjuts på framtiden eftersom försäljningen gått för dåligt.

Domen i tingsrätten handlar formellt om två privatpersoner som skrev förhandsavtal på bostadsrätter i projektet West Side i hörnet av Råsundavägen och Gränsgatan. Bakom dem finns ytterligare 50 köpare som vill kliva av projektet.

När förhandsavtalet tecknades hade detaljplanen inte vunnit laga kraft. Den preliminära inflyttning som angavs av fastighetsbolaget var första kvartalet 2018 – nu blir det i stället under fjärde kvartalet i år.

– Man lovade en motorväg men det blev en kostig, sa bostadsköparnas advokat Jörn Liljeström vid Creo Advokater i en intervju med SolnaDirekt i april i år.

Bostadsrättsföreningen hävdade att köparna var bundna av avtalet – trots den kraftiga förseningen. Nu har domen fallit. Två av tre domare går på bostadsrättsföreningens linje.

Eftersom ”något datum för tillträde inte har angetts kan tillträdet inte sägas ha försenats", skriver tingsrätten i sin dom.

Den tredje domaren betonar vikten av att köparen har en precis tidpunkt att utgå ifrån vid köpet. ”Avsaknaden av en bortre tidsgräns synes göra det möjligt att hävda att Föreningen aldrig kan komma i dröjsmål med att upplåta lägenheten”, skriver den skiljaktige domaren.

– Affärsmodellen att bygga bostadsrätter är helt död eftersom alla förstår hur den är uppbyggd och att det inte är till köparnas fördel, säger Jörn Liljeström till Svenska Dagbladet.

De två bostadsköparna döms att, utöver sina egna utlägg, även betala bostadsrättsföreningens rättegångskostnader på 548 625 kronor.

Domen kommer överklagas till Svea hovrätt.

SolnaDirekt har sökt företrädare för SSM för en kommentar.
 

Strid om nybyggda bostadsrätter avgörs i domstol

Byggstopp på Råsundatomten

Projektet

West Side Solna ligger i hörnet av Råsundavägen och Gränsgatan precis vid kommungränsen till Sundbyberg.

Totalt byggs 252 lägenheter.

En tvårummare på drygt 40 kvadrat säljs nu för strax över tre miljoner kronor.

Stockholm Direkt