"Passar inte in" anser Stadsmuseet och kulturförvaltningen. Foto: David Chipperfield Architects

Bakslag för Nobel Center – stadsmuseet säger nej

Stadsmuseet och kulturförvaltningen anser att planerna på Nobel Center på Blasieholmen bör stoppas. Byggnaden är för stor och klipper av historiska band till sjöfarten, lyder argumenten.

  • Publicerad 14:56, 31 mar 2015

Som StockholmDirekt skrivit tidigare är detaljplaneförslaget för Nobel Center på Blasieholmen ute på remiss.  

LÄS ÄVEN Starka känslor när staden presenterar planerna på Nobel Center

Stadsmuseet och kulturförvaltningen har redan svarat. Dess kritik mot förslaget är hård. Ett Nobel Center i Stockholm är bra men inte på den här platsen. Nobel Center bör inte byggas på Blasieholmen överhuvudtaget, står det i det gemensamma remissyttrandet.

Vill rädda hamnmagasinen

Där står vidare att tullhuset från 1876 och de två hamnmagasinen i trä från tidigt 1900-tal bör bevaras. Om Nobel Center byggs måste alla tre rivas.

Blasieholmsudden är en av få miljöer där innerstans täta bebyggelse så nära samspelar med den äldre hamnverksamheten och detta historiska band riskerar att försvinna om planerna genomförs, står det också.

För stor och glansig

Även byggnaden i sig får kritik. Den passar varken ihop med stenstadens struktur i innerstan eller med Blasieholmsuddens fria byggnadssätt som hus i park. Storleken, byggnadens glänsande yta och det podium allt ska byggas på beskrivs som ”apart i miljön".

LÄS ÄVEN Här är bilderna som visar Nobel Center från nya vinklar

Allt avslutas med:

”Kulturförvaltningen avstyrker således planen”.

Folkpartiet skriver under på kritiken

Folkpartiet som varit kritiska till platsen sedan länge välkomnar kulturförvaltningens och stadsmuseets utlåtande.

– Nuvarande förslag är för stort och tar inte tillräcklig hänsyn till kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, framför allt när det gäller Stockholm som hamnstad. Stadsmuseets och kulturförvaltningens yttrande stärker oss i detta, säger Rasmus Jonlund (FP) vice ordförande i nybildade kulturmiljöutskottet.

Den rödgröna majoriteten och övriga borgerliga partier står än så länge bakom planerna på Nobel Center på Blasieholmen.

Ska avgöras senare i år

Stadsmuseets och kulturförvaltningens remissyttrande är bara ett av många som ska ligga till grund för det beslut som politikerna i stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige ska fatta om Nobel Center senare i år.