HD. Högsta domstolen. Foto: Wikimedia Commons

Bålstajurist skodde sig på stiftelse

Använde styrelseuppdrag för att ordna bostad åt barnen.

  • Publicerad 10:44, 30 apr 2019

En jurist boende i Bålsta har entledigats från ett styrelseuppdrag i en stiftelse som bland annat ägnar sig åt välgörenhet. Bålstajuristen och hans två barn fick hyra lägenheter i ett hus i Stockholm som stiftelsen ägde. Därefter bildade Bålstajuristen, tillsammans med andra hyresgäster, en bostadsrättsförening som fick köpa bostäderna i huset. Länsstyrelsen entledigade därför i december 2017 Bålstajuristen och annan styrelseledamot. De två valde att överklaga beslutet.

Högsta domstolen avslår överklagandet. Det anses uppenbart att Bålstajuristen har agerat i egenintresse.

Helgens blåljus: När polis stoppar bilar ger det effekt

De brott som begåtts i Håbo i helgen har i huvudsak varit alkoholrelaterade och/eller bilrelaterade. Ett inbrott i en villa är undantaget denna helg.måndag 24/2 13:30

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt